Would rather/Would sooner thường được sử dụng để diễn tả sự ưa phù hợp tính năng này hơn dòng không giống hoặc mê thích có tác dụng việc này hơn việc không giống.

Bạn đang xem: Would rather là gì

1.Would rather

2cấu trúc thường gặp là cấu trúcwould rather (than)(thích cái gì hơn)would rather (that)(tôi muốn…).

1.1.Would rather (than)

Cấu trúcWould rather (than)được dùng Khi câu chỉ tất cả một chủ ngữ. Nó diễn đạt những gì cơ mà một người thực hiện trọng một tình huống cụ thể (không được dùng vào trường hợp tổng quát).

khi thành lập thểphủ địnhthì ta chỉ việcthêm Not ngay sau Rather.

Ở hiện tại hoặc tương lai:S + would rather (+ not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Ví dụ:

I would rather stay at trang chủ tonight.Would you rather have a tea or coffee?I am tired. I’d rather not go out this evening.

Ở thừa khứ:S + would rather (+ not) + have + V (past participle)

Ví dụ:

Jim would rather have gone lớn class yesterday than today.Tommy would rather have sầu gone skiing than fishing last weekover.

1.2.Would rather (that)

Would rather (that)được dùng lúc câu gồm 2 chủ ngữ. Cấu trúcdiễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm cho điều gì.

Ở hiện tại hoặc tương lai:S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Ví dụ:

I’d rather you went trang chính now.We’d rather she was/were here tomorrow.She’dratheryoudidn’tphone after 10 o’clock.

Xem thêm: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì

Ở quá khứ:S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Ví dụ:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday.I would rather you had met my future wife.

*

Ảnh: SlideShare

1.3. Một số lưuý

Would rather (do) = Would prefer (to lớn do):ưa thích có tác dụng vật gì hơn;thường được sử dụng trong một ngữ cảnh, trả cảnh cụ thể, chứ ko phải nói về sở đam mê mang ý nghĩa lâu hơn.

Would prefer lúc mangý so sánh, sẽđi với rather than:WOULD PREFER + TO V + N1 + RATHER THAN (+ V-inf) + N2

Ví dụ:

Iwould preferkhổng lồ have sầu a cup of coffee. (Tôi ham mê uống cafe hơn.)Shewould preferto stay here. (Bà ấy muốn ở lại đây hơn)Iwould preferto sleep rather than watch TV. (Tôi ưng ý ngủ hơn là coi TV.)Iwould preferkhổng lồ rest a bit rather than go on the trip. (Tôi mê say nghỉ ngơi một chút hơn là đi tiếp.)

Đối với thể trả lời ngắn ở dạng phủ định (Negative sầu response) thì ta gồm thểbỏ động từ bare infinitiveđi.

Ví dụ:

Are you coming with our family? => I’d rather not. (Anh sẽ đến cùng với Shop chúng tôi chứ? => Tôi ko phù hợp lắm.)Would you rather have been a ngân hàng clerk? => I’d rather not (have been). (Anh tất cả đam mê làm cho nhân viên cấp dưới bank không? => Tôi ko ưa thích.)

Bên cạnh đó bọn họ thường thấy từFarhoặcMuchnằm ngay sau Would đểtăng thêm mức độ ưa thích.

Ví dụ:

I’d far (or much) rather be healthy than rich. (Tôi say mê khỏe mạnh nhiều hơn là nhiều có)I’d far (or much) rather be young than old. (Tôi thích trẻ nhiều hơn là già)

2.Would sooner

Ta gồm thể dùng Would sooner chũm thế Would rather nhưng nghĩa không cố đổi. Hình như, gồm thể sử dụng "would just as soon" cũng với ẩn ý yêu thích dòng gì/làm cái gi hơn.

Would soonerphổ biến hơn would just as soon. Tuy nhiên,would ratherlạiđược dùng nhiều hơn hẳn so với nhị cụm từ này.

Ví dụ:

I don’t really want to go baông chồng to lớn France again this year. I’dsoonergo lớn Spain.Thanks for the invitation, but, if you don’t mind, we’djustas soonstay at home page và watch it all on TV.

Lưu ý: Ta không dùngwould rather/would soonervới động từ nguim thể có to hoặc V-ing.

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *