Would rather/Would sooner thường được dùng để diễn tả sự ưa thích cái này hơn cái khác hoặc thích làm việc này hơn việc khác.

Bạn đang xem: Would rather là gì

1.Would rather

2cấu trúc thường gặp là cấu trúcwould rather (than)(thích cái gì hơn)would rather (that)(tôi muốn…).

1.1.Would rather (than)

Cấu trúcWould rather (than)được dùng khi câu chỉ có một chủ ngữ. Nó diễn đạt những gì mà một người thực hiện trọng một tình huống cụ thể (không được dùng trong trường hợp tổng quát).

Khi thành lập thểphủ địnhthì ta chỉ việcthêm Not ngay sau Rather.

Ở hiện tại hoặc tương lai:S + would rather (+ not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Ví dụ:

I would rather stay at home tonight.Would you rather have a tea or coffee?I am tired. I’d rather not go out this evening.

Ở quá khứ:S + would rather (+ not) + have + V (past participle)

Ví dụ:

Jim would rather have gone to class yesterday than today.Tommy would rather have gone skiing than fishing last weekend.

1.2.Would rather (that)

Would rather (that)được dùng khi câu có 2 chủ ngữ. Cấu trúcdiễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm điều gì.

Ở hiện tại hoặc tương lai:S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Ví dụ:

I’d rather you went home now.We’d rather she was/were here tomorrow.She’dratheryoudidn’tphone after 10 o’clock.

Xem thêm: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì

Ở quá khứ:S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Ví dụ:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday.I would rather you had met my future wife.

*

Ảnh: SlideShare

1.3. Một số lưuý

Would rather (do) = Would prefer (to do):thích làm cái gì hơn;thường được dùng trong một ngữ cảnh, hoàn cảnh cụ thể, chứ không phải nói về sở thích mang tính lâu dài.

Would prefer khi mangý so sánh, sẽđi với rather than:WOULD PREFER + TO V + N1 + RATHER THAN (+ V-inf) + N2

Ví dụ:

Iwould preferto have a cup of coffee. (Tôi thích uống cà phê hơn.)Shewould preferto stay here. (Bà ấy muốn ở lại đây hơn)Iwould preferto sleep rather than watch TV. (Tôi thích ngủ hơn là xem TV.)Iwould preferto rest a bit rather than go on the trip. (Tôi thích nghỉ ngơi một chút hơn là đi tiếp.)

Đối với thể trả lời ngắn ở dạng phủ định (Negative response) thì ta có thểbỏ động từ bare infinitiveđi.

Ví dụ:

Are you coming with our family? => I’d rather not. (Anh sẽ đến cùng với chúng tôi chứ? => Tôi không thích lắm.)Would you rather have been a bank clerk? => I’d rather not (have been). (Anh có thích làm nhân viên ngân hàng không? => Tôi không thích.)

Ngoài ra chúng ta thường thấy từFarhoặcMuchnằm ngay sau Would đểtăng thêm mức độ ưa thích.

Ví dụ:

I’d far (or much) rather be healthy than rich. (Tôi thích khỏe mạnh nhiều hơn là giàu có)I’d far (or much) rather be young than old. (Tôi thích trẻ nhiều hơn là già)

2.Would sooner

Ta có thể dùng Would sooner thay thế Would rather mà nghĩa không thay đổi. Ngoài ra, có thể sử dụng "would just as soon" cũng với hàm ý thích cái gì/làm gì hơn.

Would soonerphổ biến hơn would just as soon. Tuy nhiên,would ratherlạiđược dùng nhiều hơn hẳn so với hai cụm từ này.

Ví dụ:

I don’t really want to go back to France again this year. I’dsoonergo to Spain.Thanks for the invitation, but, if you don’t mind, we’djustas soonstay at home and watch it all on TV.

Lưu ý: Ta không dùngwould rather/would soonervới động từ nguyên thể có to hoặc V-ing.

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *