“Suppose” vào Tiếng Anh Tức là “Tin rằng, cho là, trả sử”. Hôm nay, họ hãy với mọi người trong nhà đọc thêm về cấu trúc cùng cách áp dụng Suppose vào tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Supposed to nghĩa là gì

1. Cấu trúc và phương pháp cần sử dụng Suppose trong Tiếng Anh?

Động từ:

 

Ý nghĩa thường dùng tốt nhất của đụng từ Suppose là Việc suy nghĩ một điều gì đấy là đúng. Theo sau suppose có thể là một trong mệnh đề được phân cách vì (“that”) hoặc một rượu cồn từ bỏ nguyên ổn mẫu có “to” (khổng lồ verb (infinitive))

 

Ví dụ:

• < + (that)> Dan didn't answer his phone, so I suppose (that) he's busy.• He found it a lot more difficult lớn get a job than he supposed it would be.• < + (that)> Do you suppose (that) Gillian will marry him?• It is widely supposed (that) the CEO will be forced khổng lồ resign.• < + lớn infinitive> We all supposed her to lớn be German, but in fact she was Swiss.• Her new book is supposed to lớn be (= generally people think it is) very good.

 

Sử dụng Suppose trong giao tiếp tiếng Anh

 

Cấu trúc Suppose < + (that)> + Clause được áp dụng để miêu tả rằng các bạn suy nghĩ điều gì đấy là đúng đắn, cơ mà giống như trong thâm tâm, chúng ta không thích nó điều đó, hoặc được sử dụng khi chúng ta sẽ cạnh tranh chịu

 

Ví dụ:

• I suppose (that) all the tickets will be sold by now.• We suppose (that) you're going khổng lồ be late again.• They suppose (that) you think that's funny. Well, I certainly don't.

Chúng ta còn rất có thể dùng suppose để có thể trầm trồ ko chấp nhận. Hoặc cũng rất có thể thực hiện nhằm chế tác một đề nghị một biện pháp kế hoạch sự

 

Ví dụ:

- "Can I go out tonight?" "Oh, I suppose so."- < + (that)> I don't agree with it, but I suppose (that) it's for the best.- I don't suppose (that) you could lover me £15 till Friday?

Liên từ

Suppose lúc được chúng ta sử dụng sinh sống đầu câu hoặc mệnh đề, nhằm ta rất có thể sử dụng nó cùng với tức là 'điều gì đang xẩy ra nếu':

 

Ví dụ:

• Suppose we miss the train - what will we vày then?• We'd love khổng lồ come and see you on Saturday, supposing (= if) I don't have sầu lớn work that day.

Xem thêm: Cụm Từ Khác Tương Ứng Với Lĩnh Vực Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì ?

2. Suppose, Supposing vào Tiếng Anh?

Supposing rất có thể được thực hiện cùng với nghĩa vào câu ĐK loại 1, một số loại 2 tuyệt nhiều loại :

 

Ví dụ:

• Supposing I don’t arrive sầu till after midnight, will the guest-house still be open? (Imagine if I don’t arrive sầu till after midnight …)• Supposing you lost your passport, you’d have khổng lồ go khổng lồ the embassy, wouldn’t you?• Supposing she hadn’t recognised us – she might never have spoken khổng lồ us.

Chúng ta áp dụng cấu tạo suppose, supposing + present verb size để sản xuất một ý kiến đề xuất về điều nào đấy có thể xẩy ra.

 

Ví dụ:

A: What time will we meet?  B: Suppose we meet in the offices downstairs at four o’clock? A: That’s perfect. I’ll let the others know.

- Supposing I don’t bring my car và you and I travel together. That would save us half the cost of petrol and parking.

 

Phân biệt Suppose, Supposing trong Tiếng Anh

 

Khi họ không có địa thế căn cứ chắc chắn, chúng ta thực hiện cấu tạo suppose, supposing + past form nhằm nói về kỹ năng vào tương lai

 

Ví dụ:

• Suppose we asked Anna to baby-sit? Do you think she’d vày it? (not as certain as Suppose we ask Anna lớn baby-sit?)• Supposing someone else wrote the essay. How would we know? (not as certain as Supposing someone else writes the essay …)

lúc họ đề cùa đến mẫu nào đấy dường như không xẩy ra (chiếc nào đó mang thiết), họ áp dụng vượt khứ hoàn thành

 

Ví dụ:

• Suppose we hadn’t brought our umbrellas. (We did bring our umbrellas.)• Supposing they had closed the road. Would that have sầu been a good idea? (They didn’t cchiến bại the road.)

***** Lưu ý: Chúng ta áp dụng supposed để nói về các nhiệm vụ và bố trí, không phải đề xuất

 

Ví dụ:

• They are supposed lớn put money in the parking meter!

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *