Email chủ đề này
*
LinkBaông xã Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ thể này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề tiếp nối
*
Tiensigiay

*

Sau đây là một vài thuật ngữ (defination) thường trông thấy trong hòa hợp đồng. Mình đang lý giải rõ ràng nghĩa, cách sử dụngbên dưới cmt.

Bạn đang xem: Set forth là gì

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, sự thỏa hiệp ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at over of contract, book etc => Prúc lục, phần phú lục cuối đúng theo đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -to lớn arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Nhựa Tiền Phong Phía Nam, Công Ty Nhựa Tiền Phong Hải Phòng

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được hiểu nôm mãng cầu là điều kiện, thông thường đi tầm thường một cụm "terms and condition" dịch tầm thường là quy định. Ví dụ: Both Parties agree toenter into lớn this Contract under the terms and conditions set forth as follows: Hai bên thông tuyệt nhất ký phối kết hợp đồng dựa trên các lao lý sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable sự kiện excusing one buổi tiệc nhỏ from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả chống.fulfil (v:) to lớn satisfy a condition; khổng lồ complete the required task; to lớn fulfill US ~ thi hành/ triển khai (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) trên phía trên.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một khía cạnh...còn mặt khác...các buổi party (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên phía trong phù hợp đồngstipulate (v.)to specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)khổng lồ give formal assurance; to lớn guarantee ~ Bảo Hành, bảo đảm; waranty ~ pháp luật bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ trong khi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về metalhall.net

metalhall.net - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY metalhall.net