Trong giờ đồng hồ Anh, giả dụ bạn có nhu cầu thêm một động trường đoản cú theo sau một hành vi khác, các bạn yêu cầu sửa dụng Động danh trường đoản cú – Gerund (Động tự + đuôi ING) hoặc Động trường đoản cú ngulặng thể – Infinitive (To + verb). Đây là bí quyết mô tả các hành động này tác động hoặc là mục tiêu của hành động kia…. Hãy coi các ví dụ sau:

We resumed talking. (gerund – verb + ing) I want lớn see a movie. (infinitive – lớn + base verb)

Có tương đối nhiều hễ trường đoản cú được cho phép hễ từ bỏ sau nó là Gerund hay những Infinitive hoặc cần sử dụng được cả hai ngôi trường thích hợp (tuỳ ngữ cảnh), các bạn phải ghi lưu giữ mọi hễ tự kia. Dưới đấy là list không ít trong số phần đa động tự bạn cần ghi ghi nhớ bí quyết cần sử dụng của chính nó. Các chúng ta cũng có thể in ra cùng có theo mang đến những buổi học tập hoặc bất kể đầu nhằm học với ghi lưu giữ dần.

Bạn đang xem: Sau continue là gì

Các đụng tự theo sau vì Gerund (Động danh từ):

Ví dụ:

He misses playing with his friends. – miss với playing (gerund)

abhor discontinue finish recommend
acknowledge discuss forgive report
admit dislike give sầu up (stop) resent
advise dispute keep (continue) resist
allow dread keep on resume
anticipate permit mention risk
appreciate picture mind (object to) shirk
avoid endure miss shun
be worth enjoy necessitate suggest
can’t help escape omit support
celebrate evade postpone tolerate
confess explain practice understand
consider fancy prevent urge
defend fear put off warrant
delay feel like recall
detest feign recollect

She threatened to lớn quit if she didn"t get a raise.

agree demand mean seek
appear deserve need seem
arrange determine neglect shudder
ask elect offer strive
attempt endeavor pay struggle
beg expect plan swear
can/can’t afford fail prepare tend
can/can’t wait get pretend threaten
care grow (up) profess turn out
chance guarantee promise venture
choose hesitate prove volunteer
claim hope refuse wait
come hurry remain want
consent incline request wish
dare learn resolve would like
decide manage say yearn

Các hễ từ bỏ theo sau là cả Gerund với Infinitve – nghĩa không nhiều cầm cố đổi:

Ví dụ:

It started khổng lồ rain. / It started raining.

begin can’t bear can’t st& continue hate lượt thích love sầu prefer propose start

Các đụng từ bỏ theo sau là cả Gerund cùng Infinitve – Nghĩa biến đổi hoàn toàn :

forget I forgot to meet him.(I didn’t meet him because I forgot to vày it.)
I forgot meeting hyên.(I don’t have the memory of meeting hlặng before.)
go on He went on khổng lồ learn English and French.(He ended one period of time before this.)
He went on learning English and French.(He continued learning the languages.)
quit She quit lớn work here.(She quit another job in order lớn work here.)
She quit working here.

Xem thêm: Công Ty Kim Đức Địa Chỉ - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Đức

(She quit her job here. She doesn’t work here anymore.)
regret I regret promising khổng lồ help you.(I’m sorry that I made the promise.)
I regret to lớn tell you that we can"t hire you.(I’m telling you now, và I’m sorry.)
remember She remembered khổng lồ visit her grandmother.(She didn’t forget to visit.)
She remembered visiting her grandmother.(She had memories of this time.)
stop I stopped to điện thoại tư vấn you.(I interrupted another action in order to lớn call you.)
I stopped calling you.(I stopped this activity. Maybe we had a fight.)
try I tried to open the window.(I attempted this action but didn’t succeed.)
I tried opening the window.(This was one option I sampled. Maybe the room was hot.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *