Crocodiles are ambush predators, waiting for fish or l& animals to lớn come cthua thảm, then rushing out to attaông chồng.

Bạn đang xem: Rush out là gì


Cá sấu là gần như kẻ đi săn uống vẻ bên ngoài mai phục, bọn chúng chờ đón đến cá giỏi động vật hoang dã sinh sống bên trên lục địa cho gần, sau kia tấn công lập tức.
Hall, Henfrey, cùng những câu chữ của con bạn khai quật nên chạy ra phía bên ngoài và một dịp lộn xộn vào mặt đường phố.
But does dignified, Bible-based information about sex encourage children khổng lồ rush out and experiment?
Nhưng phải chăng kỹ năng về nam nữ phổ cập một phương pháp nghiêm trang, dựa trên Kinh-thánh, lại khuyến khích con cháu đâm ra hiếu kỳ và demo nghiệm?
Monstrous creatures & horrendous sounds rushed out in a cloud of smoke & swirled around her, screeching and cackling.
Những sinch đồ lạ đời và âm thanh khô kinh khủng lao ra theo làn sương, cù cuồng quanh thiếu phụ, rít lên và phát ra phần lớn giờ lạch cạch.
Well, that"s not gonmãng cầu happen until I get my man child father rushed out of prison, baông xã on his feet.
Cthị trấn đó sẽ không còn xảy ra cho đến khi em góp được ba em bạn vừa ra khỏi phạm nhân, từ bỏ giải quyết được các bài toán.
Or they may get a rush out of doing something risky that has the potential to get them in serious trouble .
Hoặc chúng ta có thể bị thúc đẩy có tác dụng một chiếc gì đó có khả năng nguy hại để khiến chúng ta gặp mặt rắc rối rất lớn .
He walked into a Safeway once on a rainy day, slipped, broke his arm, rushed out: he didn"t want to lớn inconvenience Safeway.
Vào một trời mát mẻ, ông bước vào chuỗi nhà hàng ăn uống Safeway, tđuổi xẻ, gãy tay rồi cấp vã ra đi ngoài. Vi ông không thích khiến phiền toái cho Safeway.

Xem thêm: Vietgle Tra Từ Chuyên Ngành Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Chuyên Ngành


You may oversleep, feel more bức xúc, have sầu to lớn rush out the door, & possibly be late for school. —Proverbs 6:10, 11.
Có thể các bạn sẽ ngủ quên, stress rộng, ba chân tư cẳng đến lớp và thậm chí mang lại trễ.—Châm-ngôn 6:10, 11.
Advertisers also know that seeing an advertisement once or twice will usually not persuade people lớn rush out and buy the product.
Giới PR cũng hiểu được chỉ thấy mục truyền bá một hoặc hai lần hay sẽ không tmáu phục fan ta đổ xô đi mua sắm.
Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vì when their nest is broken.
Ever the woman of action, even in this grim hour, Martha got up and without telling Mary, rushed out to meet Jesus. —John 11:20.
Vẫn mẫu tính nkhô giòn nhạy cảm, trong cả trong giờ đồng hồ phút ít khổ sở, Ma-thê cấp chạy ra đón Chúa Giê-su nhưng mà không kịp báo đến Ma-ri biết.—Giăng 11:trăng tròn.
Video showed travelers rushing out of the airport and hundreds of people waiting on the ramp as numerous law enforcement officers rushed khổng lồ the scene.
Video cho thấy hành khách đã chạy khỏi sân bay cùng hàng ngàn người đứng chờ trên phố băng trong những khi lực lượng hành pháp cho tới hiện nay trường.
He said he saw victims being rushed out of the fire on stretchers and spoke khổng lồ witnesses , including a fellow Briton who saw fireworks being lit onstage .
Anh ấy nói anh ấy thấy những nàn nhân đang chạy ra khỏi ngọn lửa trên sàn cùng nói tới các nhân chứng , trong số đó gồm cả thằng bạn thân là Briton đã thấy pháo hoa bên trên sảnh khấu .
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *