Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ metalhall.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Run away là gì

a runaway bestseller/favourite/hit The reality is that a new musical needs lớn be a runaway hit to survive the economics of Broadway.
In such cases, the hostels will be registered as children"s homes with special provision for runaways.
If young people can find a way of playing the system, that will result in an increased number of runaways.
As was suggested, we need a national database on missing persons and runaways which is accessible lớn approved agencies outside the police service.
We shall focus on giving our children more protection through the social exclusion unit"s ongoing nhận xét of young rough sleepers và runaways.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands & fingers

Về việc này

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *