Tập
*
Đừng Xa Nhau
*
Nhận ra hạnh phúc trong đau khổ
*
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2020 (Ngày 2)
*
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2020
*
ĐAU KHỔ Của Cha Mẹ
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020
*
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc XVII...
*
ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội 2019
*
Thuyết Giảng Ngày Thánh Mẫu 2019 P2
*
Thuyết Giảng Ngày Thánh Mẫu 2019 P1
*
Mỗi Người Có Một Cái Tên
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 P2
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 P1
*
Tĩnh Tâm Mùa Vọng
*
Những Lúc Đau Khổ
*
ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVI
*
David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Định Của T...
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 - San Jose - P2
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 - San Jose - P1
*
Vọng Thức - Ngày 31.12.2017
*
Vọng Thức - Tháng Linh Hồn
*
Vọng Thức - 11/5
*
Vọng Thức - 10/22
*
Vọng Thức -0/18
*
Vọng Thức - 10/1
*
Vọng Thức - 9/24
*
Vọng Thức 9/17
*
Vọng Thức - Sep 3rd
*
Vọng Thức - Ngày 27.8.2017
*
Vọng Thức - Aug. 20th, 2017
*
Vọng Thức Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
*
Vọng Thức - Ngày 6.8.2017
*
Vọng Thức - Ngày 30.7
*
Vọng Thức - July 16
*
Vọng Thức Ngày 9.7.2017
*
Vọng Thức - Thánh Tâm Chúa Giêsu
*
Vọng Thức - Mình Máu Thánh Chúa
*
Vọng Thức Ngày 11.12
*
Vọng Thức Ngày 4/12
*
Vọng Thức 11/27
*
Vọng Thức 11/20
*
Vọng Thức Nov 13
*
Vọng Thức Nov. 06
*
Vọng Thức Ngày 23/10
*
Vọng Thức OCT 16
*
Vọng Thức 10/2
*
Vọng Thức 9/25
*
ĐHTM 2016 - Lòng Chúa Thươn...
*
Lạ Thật
*
Bóng Đêm Ôm Ánh Mặt Trời
*
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức
*
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P2
*
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P1
*
Thiệt Dzễ Sợ!
*
Đừng Sợ! Bình An Cho Các Con
*
Đáng Sợ ... Thật!
*
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 2
*
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 1Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2Tĩnh Tâm Mùa Vọng
*
Trở Trêu Cuộc Tình P1
*
Trở Trêu Cuộc Tình P2
*
Nhằm Rồi Cha Ơi - P1
*
Nhằm Rồi Cha Ơi - P2Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P2Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P1
*
David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Đinh Của Thiên Chúa
*
David Con Người Trung Tín và Sa Ngã
*
Khoảnh Khắc Thiên Đàng Nơi Địa Giới
*
Ba Bà Bốn Chuyện
*
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P2
*
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P1
*
Từ Thuở Nguyên Sơ 1
*
Từ Thuở Nguyên Sơ 2
*
Từ Thuở Nguyên Sơ 3
*
Từ Thuở Nguyên Sơ 4
*
Từ Thuở Nguyên Sơ 5
*
Địa Đàng Và Thử Thách 1
*
Địa Đàng Và Thử Thách 2
*
Địa Đàng Và Thử Thách 3
*
Địa Đàng Và Thử Thách 4
*
Địa Đàng Và Thử Thách 5
*
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 1
*
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 2
*
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 3
*
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 4
*
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 5
*
Cain Và Abele một lần để cho - 1
*
Cain Và Abele một lần để cho - 2
*
Cain Và Abele một lần để cho - 3
*
Cain Và Abele một lần để cho - 4
*
Cain Và Abele một lần để cho - 5
*
Cain Và Abele một lần để cho - 6
*
Cain Và Abele một lần để cho - 7
*
Cain Và Abele một lần để cho - 8
*
Cain Và Abele một lần để cho - 9
*
Cain Và Abele một lần để cho - 10
*
Tĩnh Tâm 2013
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P1
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P2
*
Hai bên sườn đồi 1
*
Hai bên sườn đồi 2
*
Hai bên sườn đồi 3
*
Hai bên sườn đồi 4
*
Hai bên sườn đồi 5
*
Hai bên sườn đồi 6
*
Hai bên sườn đồi 7
*
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P1
*
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P2
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P1
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P2
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P3
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P4
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P5
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P6
*
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P7
*
Lương Tâm p1
*
Lương Tâm p2
*
Lương Tâm p3
*
Lương Tâm p4
*
Lương Tâm p5
*
Lương Tâm p6
*
Lương Tâm p7
*
Lạ Thật 1
*
Lạ Thật 2
*
Lạ Thật 3
*
Lạ Thật 4
*
Lạ Thật 5
*
Lạ Thật 6
*
Khổ thật 1
*
Khổ thật 2
*
Khổ thật 3
*
Khổ thật 4
*
Khổ thật 5
*
Khổ thật 6
*
Khổ thật 7
*
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 1
*
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 2
*
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 3
*
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 4
*
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Phần Mở Đầu
*
Cơn Cám Dỗ Thứ Nhất
*
Cơn Cám Dỗ Thứ Hai
*
Những nước mắt chảy xuôi 2
*
Những nước mắt chảy xuôi 3
*
Những nước mắt chảy xuôi 4
*
Làm Sao Con Biết 1
*
Làm Sao Con Biết 2
*
Làm Sao Con Biết 3
*
Làm Sao Con Biết 4
*
Sướng Thật 1
*
Sướng Thật 2
*
Sướng Thật 3
*
Sướng Thật 4
*
Sướng Thật 5
*
Sướng Thật 6
*
Sướng Thật 7
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *