Cách dùng: “In order to” được áp dụng để nói đến một mục tiêu như thế nào kia cần phải đạt được

Ví dụ: “In order lớn underst& X, we need first khổng lồ underst& Y.”

2. In other words

Cách dùng: thực hiện “in other words”Khi bạn muốn mô tả điều làm sao đó theo một cách không giống dễ dàng rộng, có tác dụng bạn gọi dễ hiểu rộng.

Bạn đang xem: Likewise là gì

Ví dụ: “Frogs are amphibians. In other words, they live on the lvà & in the water.”

3. To put it another way

Cách dùng: nhiều trường đoản cú này là giải pháp nói khác của “in other words

Ví dụ: “Plants rely on photosynthesis. To put it another way, they will die without the sun.”

4. That is to say

Cách dùng: “That is” và “that is khổng lồ say” được áp dụng để hỗ trợ thêm báo cáo cụ thể, nắm rõ ý hy vọng nói.

Ví dụ: “Whales are mammals. That is to lớn say, they must breathe air.”

5. To that end

Cách dùng: “to that end” hoặc “to lớn this end” được sử dụng tương tự như “in order to” hoặc “so”.

Ví dụ: “Zoologists have sầu long sought lớn understvà how animals communicate with each other. To that over, a new study has been launched that looks at elephant sounds và their possible meanings.”

6. Moreover

Cách dùng: thực hiện “moreover” nghỉ ngơi đầu câu để đánh tiếng rằng bạn đang mong muốn thêm đọc tin mang đến quan điểm của chính mình.

Ví dụ: “Moreover, the results of a recent piece of research provide compelling evidence in tư vấn of…”

7. Furthermore

Cách dùng: giống như “moreover”.

Ví dụ: “Furthermore, there is evidence to lớn suggest that…”

8. What’s more

Cách dùng: y hệt như “moreover” và “furthermore”.

Ví dụ: “What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.”

9. Likewise

Cách dùng: dùng “likewise” Khi bạn có nhu cầu nói tới điều gì đấy tựa như như điều chúng ta vừa nhắc.


Ví dụ: “Scholar A believes X. Likewise, Scholar B argues compellingly in favour of this point of view.”

10. Similarly

Cách dùng: cần sử dụng “similarly” y như “likewise”.

Ví dụ: “Audiences at the time reacted with shoông xã khổng lồ Beethoven’s new work, because it was very different to lớn what they were used to. Similarly, we have a tendency khổng lồ react with surprise to lớn the unfamiliar.”

11. Another key thing to remember

Cách dùng: dùng nhiều “another key point lớn remember” hoặc “another key fact to remember” nhằm rứa đến từ “also”.

Ví dụ: “As a Romantic, Blake was a proponent of a closer relationship between humans & nature. Another key point to remember is that Blake was writing during the Industrial Revolution, which had a major impact on the world around hyên ổn.”

12. As well as

Cách dùng: cần sử dụng “as well as” gắng vì “also” hoặc “and”.

Ví dụ: “Scholar A argued that this was due to X, as well as Y.”

13. Not only… but also

Cách dùng: cấu tạo câu này được dùng để làm thêm một phần báo cáo, thông thường là đông đảo điều sẽ gây kinh ngạc, bất thần hơn phần đọc tin ở trong phần trước.


Ví dụ: “Not only did Edmund Hillary have sầu the honour of being the first khổng lồ reach the summit of Everest, but he was also appointed Knight Commander of the Order of the British Empire.”

14. Coupled with

Cách dùng: áp dụng Khi cân nhắc giữa 2 hoặc nhiều hơn thế nữa ý kiến trên cùng một thời điểm.

Ví dụ: “Coupled with the literary evidence, the statistics paint a compelling view of…”

15. Firstly, secondly, thirdly…

Cách dùng: Dùng để đề cùa đến các ý đề xuất nói theo sản phẩm công nghệ tự.

Ví dụ: “There are many points in support of this view. Firstly, X. Secondly, Y. And thirdly, Z.

16. Not lớn mention/lớn say nothing of

Cách dùng: “Not to lớn mention” và “lớn say nothing of” được dùng làm thêm thông tin cùng với ý nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ: “The war caused unprecedented suffering to lớn millions of people, not lớn mention its impact on the country’s economy.”

17. However

Cách dùng: sử dụng “however”nhằm nói về điều trái ngược lại cùng với ý vùng phía đằng trước.

Xem thêm: Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Và Cách Điền, Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

Ví dụ: “Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”

18. On the other hand

Cách dùng: Cách cần sử dụng tương tự như “however”


Ví dụ: “The historical evidence appears lớn suggest a clear-cut situation. On the other h&, the archaeological evidence presents a somewhat less straightforward picture of what happened that day.”

19. Having said that

Cách dùng: như thể “on the other hand” or “but” or “however”.

Ví dụ: “The historians are unanimous in telling us X, an agreement that suggests that this version of events must be an accurate account. Having said that, the archaeology tells a different story.”

20. By contrast/in comparison

Cách dùng: sử dụng “by contrast” hoặc “in comparison” khi bạn đang đối chiếu 2 lắp thêm đối ngược nhau.

Ví dụ: “Scholar A’s opinion, then, is based on insufficient evidence. By contrast, Scholar B’s opinion seems more plausible.”

21. Then again

Cách dùng: được dùng làm nhấn mạnh vấn đề, xác minh lại chắc chắn một lần tiếp nữa điều đã xác định trước đó.

Ví dụ: “Writer A asserts that this was the reason for what happened. Then again, it’s possible that he was being paid khổng lồ say this.”

22. That said

Cách dùng: cần sử dụng giống như “then again”.


Ví dụ: “The evidence ostensibly appears lớn point to this conclusion. That said, much of the evidence is unreliable at best.”

23. Yet

Cách dùng: dùng Khi bạn có nhu cầu nói đến ý kiến trái ngược nhau.

Ví dụ: “Much of scholarship has focused on this evidence. Yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation.”

24. Despite this

Cách dùng: “despite this” hoặc “in spite of this” có nghĩa là “mặc dù, mặc dầu, dẫu rằng”.

Ví dụ: “The sample kích thước was small, but the results were important despite this.”

25. With this in mind

Cách dùng: dùng lúc bạn muốn tín đồ gọi trường đoản cú áp dụng kiến thức của cá thể nhằm phát âm sự việc.

Ví dụ: “We’ve seen that the methods used in the 19th century study did not always live up khổng lồ the rigorous standards expected in scientific retìm kiếm today, which makes it difficult khổng lồ draw definite conclusions. With this in mind, let’s look at a more recent study lớn see how the results compare.”

26. Provided that

Cách dùng: nó bao gồm nghĩa tương tự “on condition that” (với điều kiện là). Quý Khách rất có thể áp dụng “providing” với ý nghĩa tương tự


Ví dụ: “We may use this as evidence to lớn tư vấn our argument, provided that we bear in mind the limitations of the methods used lớn obtain it.”

27. In view of/in light of

Cách dùng: được dùng lúc nói về điều gì đó đã được minh chứng ví dụ, được soi sáng

Ví dụ: “In light of the evidence from the 2013 study, we have sầu a better understanding of…”

28. Nonetheless

Cách dùng: tuwogn tự “despite this”.

Ví dụ: “The study had its limitations, but it was nonetheless groundbreaking for its day.”

29. Nevertheless

Cách dùng: tựa như “nonetheless”.

Ví dụ: “The study was flawed, but it was important nevertheless.”

30. Notwithstanding

Cách dùng: bí quyết nói khác của “nonetheless”.

Ví dụ: “Notwithstanding the limitations of the methodology used, it was an important study in the development of how we view the workings of the human mind.”

31. For instance

Cách dùng: như là “for example”

Ví dụ: “Some birds migrate to avoid harsher winter climates. Swallows, for instance, leave the UK in early winter và fly south…”

32. To give sầu an illustration


Cách dùng: giống như “for instance”

Ví dụ: “To give an illustration of what I mean, let’s look at the case of…”

33. Significantly

Cách dùng: dùng để nói đến một điều gì đó tất cả chân thành và ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ: “Significantly, Tacitus omits lớn tell us the kind of gossip prevalent in Suetonius’ accounts of the same period.”

34. Notably

Cách dùng: giống như “especially, markedly”

Ví dụ: “Actual figures are notably absent from Scholar A’s analysis.”

35. Importantly

Cách dùng: “importantly” rất có thể được sửa chữa thay thế cho “significantly” nhưng mà không làm đổi khác ý của câu.

Ví dụ: “Importantly, Scholar A was being employed by X when he wrote this work, và was presumably therefore under pressure to lớn portray the situation more favourably than he perhaps might otherwise have done.”

36. In conclusion

Cách dùng: tổng sệt lại toàn bài xích, Tiên phong câu.

Ví dụ: “In conclusion, the evidence points almost exclusively lớn Argument A.”

37. Above sầu all

Cách dùng: được dùng làm báo hiệu rằng mọi gì mà bạn nói sau đây đã là ý chủ yếu của toàn bài.


Ví dụ: “Above sầu all, it seems pertinent lớn remember that…”

38. Persuasive

Cách dùng: dùng để làm tổng kết lại số đông tranh luận nhưng bạn tin là gồm sức thuyết phục duy nhất.

Ví dụ: “Scholar A’s point – that Constanze Mozart was motivated by financial gain – seems khổng lồ me khổng lồ be the most persuasive argument for her actions following Mozart’s death.”

39. Compelling

Cách dùng: tuowgn tự “persuasive”

Ví dụ: “The most compelling argument is presented by Scholar A.”

40. All things considered

Cách dùng: có nghĩa là “taking everything into account”: số đông sản phẩm công nghệ đã được ví dụ, nhỏng một lẽ tất nhiên. 

Ví dụ: “All things considered, it seems reasonable to lớn assume that…”


Sub ĐK kênh góp Ad nhé !


Tải về


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *