Ex1: You should keep the phone away when sleeping (Bạn đề nghị để điện thoại thông minh ra xa lúc ngủ.)

Ex2: I keep away from hyên ổn when he’s moody. (Tôi tránh xa anh ta mọi khi anh ta nổi cáu.)

2. Keep sometoàn thân back:cản trở cấm đoán ai kia tiến lên

Ex: Frequent illnesseskept him back

Bệnh tật tiếp tục đã gây trngơi nghỉ không tự tin cho anh ta.Bạn sẽ xem: Keep out là gì

3. Keep down:dẹp, trấn an, kiểm soát

Ex1: What is the best way tokeep downrats?(Cách hay tuyệt nhất để khử con chuột là gì?)

Ex2:Keep the noise down! You’ll disturb the neighbors. (Đừng làm cho ồn nữa! Các bạn sẽlàm phiền khô láng giềng đấy.)

4. Keep off:ngnạp năng lượng cản không cho lại vượt gần

Ex:Keep offthe grass(Không được đi lên cỏ)

5. Keep on:Tiếp tục

Ex1: I wanted to lớn explain but hekept ontalking và didn't give sầu me a chance khổng lồ say anything

Tôi ước ao được lý giải tuy nhiên hắn cứ đọng thường xuyên thủ thỉ cùng cấm đoán tôi gồm dịp làm sao để nói.

Bạn đang xem: Keep out là gì

Ex2: Keep on talking, I ‘m listening. (quý khách cứ nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây.”)

6. Keep out:Ngăn cản quán triệt vào

Ex1:My shoes are very old và don'tkeep outthe water(Giày của tôi cũ thừa cùng ko thấm nước)

Ex2: Danger zone – keep out! (Khu vực gian nguy – nói không ra!)

7. Keep (sb) out of st:tránh xa, ngăn cản ai kia từ chối...

Xem thêm: Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty 2018, Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

Ex2: We were kept out of the club because we were too young. (Chúng tô đã ko được phép vào club cũng chính vì Cửa Hàng chúng tôi còn thừa trẻ)

8. Keep up:bảo trì, giữ lại vững

Ex: It is difficult tokeep upa conversation with someone who only says "Yes" và "No"

9. Keep up with:theo kịp, ngang bằng với cùng một ai kia.

Ex1: A runner can'tkeep up witha cyclist (Một tín đồ chạy bộ không thể theo kịp một người đi xe cộ đạp)

Ex2: I can’t keep up with you. (Tôi quan yếu theo kịp anh.)

Nếu chúng ta thấy bài viết tuyệt và hữuích, hãy LIKE hoặc SHAREđể gần như tín đồ cùngđọc nhé ^^

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *