a type of modern music originally developed by African-Americans, with a rhythm in which the strong notes often come before the beat. Jazz is usually improvised (= invented as it is played).

Bạn đang xem: Jazz là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ metalhall.net.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Johnny Depp Là Ai - 3 Bộ Phim Làm Nên Tên Tuổi Của Johnny Depp


a type of music of African-American origin with a svào rhythm in which the players improvise (= invent music that has not been written)
The large number of original works was seen as an attempt to show musical independence although some of these were performed in conventional jazz styles.
The authors analyse the discourse of professional jazz musicians & young people involved in extra-curricular music.
Participants were drawn from the fields of classical và contemporary dance, theatre, jazz và classical music.
To present an image of jazz as pure, authentic folk music, which should remain untarnished by formal institutions would be sorely misleading.
In normal practices of jazz performance, on the other hvà, the interaction between musicians is considered paramount.
Of the remaining 52 teachers, 20 were quite explicit in emphasising how important jazz was khổng lồ their classroom work.
The jazz course at the university where the current study was conducted incorporates three major aspects of learning lớn become a jazz musician.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press giỏi của những bên trao giấy phép.

jazz

Các từ bỏ thường được sử dụng với jazz.


A lot of contemporary jazz consists of sophisticated combinations of composition and improvisation in which it is often unclear to listeners what has been prearranged và what is improvised.
Những ví dụ này trường đoản cú metalhall.net English Corpus cùng trường đoản cú các nguồn bên trên web. Tất cả số đông chủ kiến trong số ví dụ ko biểu hiện chủ ý của những biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tuyệt của fan trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *