Despite, In Spite of, Although, Though với Even though là mọi liên từ bỏ chỉ sự tương phản mang tức là “mặc dù”. Mặc mặc dù sở hữu nghĩa như là nhau tuy nhiên bọn chúng lại có ngữ pháp khác hoàn toàn nhau. Ở bài viết này, Step Up đang giới thiệu bí quyết riêng biệt kết cấu Despite, In Spite of, Although, Though với Even though.

Bạn đang xem: In spite of là gì

Quý Khách đang xem: In spite of là gì

Để dễ dãi ghi ghi nhớ kiến thức hơn, bọn họ chia nhỏ ra có tác dụng 2 đội trường đoản cú nhé:

Nhóm 1: Despite/In spite ofNhóm 2: Although, Though cùng Even though

1. Cấu trúc Despite cùng In spite of

Liên trường đoản cú Despite cùng In spite of là những từ bỏ chỉ sự nhượng bộ, chúng góp làm rõ sự tương phản của nhì hành vi hoặc vấn đề vào cùng một câu.

Cấu trúc

Khi Despite cùng In spite of sống đầu câu thì phải thêm dấu “,” Lúc dứt mệnh đề.

Cấu trúc:

Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …S + V + …despite/in spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing.

Ví dụ: 

Despite the bad weather, I still go lớn school

(Mặc đến thời tiết xấu, tôi vẫn cho trường.)

He still came to lớn visit me sichồng in spite of being very busy

(Anh ấy vẫn cho thăm tôi bé tuy nhiên siêu bận rộn.)


*
*

1. …………….. she is beautiful, everybody hates her.

2. ……………..earning a low salary, Sara helped her parents

3. Anna did not bởi well in the exam …………….. working very hard.

4. Lisa never talked to lớn hyên ổn …………….. she loved hlặng.

Xem thêm:

5. …………….. I was very hungry, I couldn’t eat.

6. …………….. it was cold, Marie didn’t put on her coat.

7. …………….. the weather was bad, we had a good time.

8. Hung did the work …………….. being ill.

9. She refused the job …………….. the low salary.

10. He runs fast …………….. his old age.

Đáp án:

1. Although

2. In spite of

3. In spite of

4. Although

5. Although

6. Although

7. Although

8. In spite of

9. Because of

10. In spite of

Trên đây là tất tần tật về kết cấu Despite cùng cách Phân biệt kết cấu Despite , In spite of, Although, Though, Even though. Nếu chúng ta còn vướng mắc hãy phản hồi xuống bên dưới, Step Up vẫn đáp án giúp ban. Chúc chúng ta học tập xuất sắc.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *