Câu hỏi: 

Tôi tuyệt phạm và một lỗi lúc nói giờ đồng hồ Anh. Tôi thường xuyên khiếp sợ bao giờ thì sử dụng How many times và khi nào dùng How long.

Bạn đang xem: How long là gì

cũng có thể chỉ giúp tôi giải pháp sử dụng. Xin cảm ơn.


*

Trả lời:1. How long…? được dùng để đặt thắc mắc về khoảng tầm thời hạn – bao lâu. Hãy xem các ví dụ sau:

‘How long have sầu you been waiting?’ ‘Only for a minute or two.’

‘How long have they been married?’ ‘Oh, for a very long time. More than 25 years.’

‘How long will the concert last?’ ‘It should be over by ten o’ clock, I think.’

‘How long was your stay in Malaysia?’ ‘The project lasted for two years, but I was there for two và a half years.’

‘How long have sầu you been living in this house?’ ‘For 12 years now, ever since my mother died.’

‘How much longer can you stay?’ ‘Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have sầu to be trang chính before midnight.’

Xin để ý cấu trúc này hay được sử dụng cùng với giới tự “for” hoặc “since” trong câu vấn đáp.

Xem thêm:

2. How long…? cũng có thể được dùng để hỏi về độ dài được đo đạc của một đồ gia dụng nào đó. Sau đấy là một vài ví dụ:

‘How long was the wedding dress?’ ‘It was very short, knee-length really.’

‘I see you are growing your hair. How long bởi vì you want it to be?’ ‘Shoulder-length at least.’

%CODE9%

3. Nếu các bạn cần sử dụng cấu tạo câu How many times…?, các bạn hỏi về số lượng cụ thể mỗi lần một bài toán gì xẩy ra. Hãy xem những ví dụ sau:

How many times have sầu you read that book?’ ‘At least ten times. I really lượt thích it.’

‘How many times did you visit them last summer?’ ‘Almost every weekkết thúc.’

‘How many times did the phone ring last night?’ ‘We must have had about twenty calls.’

‘How many times have I told you not to play football in the garden?

4. Xin xem xét cấu trúc How often…? hay được dùng thường xuyên rộng cấu trúc How many times…?

Khi bạn sử dụng cấu tạo này chúng ta hỏi một câu hỏi gì đấy xảy ra liên tiếp như thế nào.

Không giống How many times…? vốn thường được dùng làm nói đến đông đảo dịp trong thừa khứ đọng, How often…? được dùng để nói tới các trường hợp trong quá khđọng, bây chừ cùng sau này. Hãy coi các ví dụ sau:

‘How often vì you plan lớn play tennis this summer?’ ‘As often as possible. Every day, if I can.’

‘How often will you visit your mother in hospital?’ ‘I shall try to visit at least once a week.’

‘How often did you go to the cinema when you were young?’ ‘Every weekover, without fail. There was no television then.’

‘How often vày you go lớn the big supermarket khổng lồ bởi vì your shopping?’ ‘Not very often. Perhaps once a month.’

‘When you lived in London, how often did you go khổng lồ the theatre?’ ‘We used khổng lồ go three or four times a year – something like that.’


*
“Tiếng Anh bồi” có tương xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn mãi mãi không ít. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *