Công Ty Cổ Phần - Đăng ký thay đổi  1, Thành phần hồ sơ:Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần" /> Công Ty Cổ Phần - Đăng ký thay đổi  1, Thành phần hồ sơ:Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần" />
l xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" __expr-val-dir="ltr" lang="vi-vn" dir="ltr">Công Ty Cổ Phần - Đăng ký kết chuyển đổi

 

1. Thành phần hồ sơ:

Thông báo đổi khác câu chữ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT);Quyết định với phiên bản sao hợp lệ biên bạn dạng họp của Đại hội đồng cổ đông so với công ty CP.

Bạn đang xem: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Lưu ý: Quyết định, biên phiên bản họp phải ghi rõ các văn bản được sửa đổi vào Điều lệ chủ thể.

2. Trình từ bỏ thực hiện 

· Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký sale khu vực sẽ cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty cho bạn. Kèm theo Thông báo đề nghị có các văn uống bản được nêu tại Thành phần làm hồ sơ.

· Doanh nghiệp nộp làm hồ sơ đăng ký biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp lớn thẳng trên Phòng Đăng ký sale chỗ công ty đặt trụ slàm việc thiết yếu hoặc Người thay mặt đại diện theo điều khoản nộp hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn qua mạng điện tử theo quá trình trên Cổng thông tin nước nhà về đăng ký công ty lớn.

· Lúc dìm Thông báo, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, soát sổ tính phù hợp lệ của làm hồ sơ, cấp cho Giấy chứng nhận ĐK công ty lớn cho doanh ví như thương hiệu dự loài kiến của người tiêu dùng không trái cùng với qui định về khắc tên công ty. Việc biến hóa thương hiệu của chúng ta không có tác dụng biến đổi quyền với nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên của người tiêu dùng được đặt theo đúng nguyên lý tại các Điều 38, 39, 40 cùng 42 Luật Doanh nghiệp. 

3. Số lượng hồ nước sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm thừa nhận đầy đủ làm hồ sơ hòa hợp lệ.

5.

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing (Nộp trên thời khắc nộp hồ sơ).+ Miễn lệ chi phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng năng lượng điện tử(Thông bốn số 130/2017/TT-BTC)


Mẫu tờ khai

1. Thành phần hồ nước sơ:

Thông báo chuyển đổi câu chữ ĐK doanh nghiệp (Prúc lục II-1, Thông tứ số 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Trình tự thực hiện 

- Trước lúc ĐK biến đổi xúc tiến trụ ssinh sống thiết yếu thanh lịch quận, thị trấn, tỉnh, thị thành trực ở trong TW khác vị trí đặt trụ snghỉ ngơi bao gồm dẫn cho đổi khác ban ngành thuế quản lý, công ty buộc phải thực hiện các giấy tờ thủ tục cùng với Cơ quan thuế tương quan tới việc chuyển địa điểm theo mức sử dụng của quy định về thuế.

- Trường hòa hợp chuyển tương tác trụ sngơi nghỉ chính, doanh nghiệp lớn gửi hồ sơ ĐK đổi khác nội dung đăng ký công ty lớn mang đến Phòng Đăng cam kết kinh doanh vị trí đặt trụ ssống new. Hồ sơ bao hàm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi văn bản đăng ký công ty lớn bởi vì bạn thay mặt đại diện theo lao lý của chúng ta ký;

+ Nghị quyết, ra quyết định và bạn dạng sao biên bạn dạng họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần đối với cửa hàng cổ phần về câu hỏi gửi xúc tiến trụ snghỉ ngơi chủ yếu của doanh nghiệp.

- Sau Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kết sale trao Giấy biên thừa nhận, đánh giá tính phù hợp lệ của hồ sơ và cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty lớn cho doanh nghiệp theo phương tiện.

- Khi đổi khác ảnh hưởng trụ slàm việc thiết yếu của chúng ta, quyền và nghĩa vụ của chúng ta ko đổi khác.

 

(Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP)

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, kể từ lúc dìm đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí: 

+ 100.000 đồng/lần so với Công cha văn bản đăng ký doanh nghiệp

 


 

1. Thành phần hồ nước sơ:

Thông báo chuyển đổi fan thay mặt theo lao lý (Phụ lục II-2, Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT);Bản sao đúng theo lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của fan bổ sung cập nhật, sửa chữa thay thế có tác dụng thay mặt theo quy định của công ty;Quyết định cùng bản sao đúng theo lệ biên phiên bản họp của Đại hội đồng cổ đông so với đơn vị CP về vấn đề biến đổi người thay mặt theo quy định vào ngôi trường đúng theo vấn đề biến đổi fan thay mặt đại diện theo quy định làm cho biến hóa câu chữ Điều lệ công ty;Quyết định cùng phiên bản sao hòa hợp lệ biên bạn dạng họp của Hội đồng quản trị so với cửa hàng CP trong ngôi trường hòa hợp vấn đề biến đổi fan thay mặt đại diện theo quy định không làm cho đổi khác ngôn từ của Điều lệ chủ thể xung quanh nội dung chúng ta, tên, chữ ký kết của fan đại diện thay mặt theo luật pháp của khách hàng luật tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

 

Lưu ý: Quyết định, biên bạn dạng họp bắt buộc ghi rõ những ngôn từ được sửa thay đổi trong Điều lệ đơn vị.

2. Trình từ thực hiện 

Người thay mặt theo quy định của công ty chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tất cả biến hóa.

Xem thêm: Bà Lê Thị Ngọc Diệp Là Ai ? Tiểu Sử Chi Tiết Về Đại Gia… Trịnh Văn Quyết Là Ai

· Doanh nghiệp gửi Hồ sơ ĐK thay đổi fan đại diện theo quy định của khách hàng trách nát nhiệm hữu hạn, đơn vị CP đến Phòng Đăng ký kết sale nơi sẽ cung cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo biến hóa tín đồ thay mặt đại diện theo quy định và các vnạp năng lượng phiên bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

· Doanh nghiệp nộp làm hồ sơ ĐK thaythay đổi ngôn từ Giấy ghi nhận đăng ký công ty lớn thẳng trên Phòng Đăng ký kết marketing khu vực công ty đặt trụ ssống chủ yếu hoặc Người đại diện thay mặt theo lao lý nộp làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử theo các bước bên trên Cổng lên tiếng non sông về ĐK công ty. 

· Khi thừa nhận Thông báo thay đổi fan đại diện theo luật pháp, Phòng Đăng ký kết kinh doanh trao Giấy biên dìm, kiểm soát tính hợp lệ của làm hồ sơ và cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký công ty lớn cho doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

3. Số lượng hồ nước sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, kể từ khi thừa nhận đủ làm hồ sơ hòa hợp lệ.

5. Lệ phí: 

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng cam kết kinh doanh (Nộp tại thời gian nộp hồ sơ).+ Miễn lệ giá tiền đối với làm hồ sơ ĐK qua mạng năng lượng điện tử(Thông bốn số 130/2017/TT-BTC)


 

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thông báo biến hóa văn bản đăng ký công ty lớn (Phú lục II-1, Thông bốn số 02/2019/TT-BKHĐT);Quyết định cùng bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị cổ phần;Vnạp năng lượng bản của Ssinh hoạt Kế hoạch và Đầu tứ chấp thuận đồng ý về việc góp vốn, thiết lập CP, phần vốn góp của phòng chi tiêu nước ngoài so với ngôi trường hòa hợp cơ chế trên Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

+ Trường đúng theo Đại hội đồng cổ đông trải qua bài toán thi công cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, bên cạnh đó giao Hội đồng quản lí trị thực hiện giấy tờ thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau thời điểm hoàn thành từng dịp chào bán cổ phần:

Quyết định với phiên bản sao vừa lòng lệ biên bạn dạng họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần về vấn đề gây ra cổ phần rao bán nhằm tăng vốn điều lệ, trong những số đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán cùng giao Hội đồng quản trị thực hiện giấy tờ thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khoản thời gian hoàn thành từng dịp rao bán cổ phần;Quyết định và bạn dạng sao phù hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản lí trị công ty CP về Việc đăng ký tăng vốn điều lệ cửa hàng sau khoản thời gian chấm dứt mỗi đợt chào bán cổ phần.

+ Trường thích hợp sút vốn điều lệ:

Báo cáo tài thiết yếu của công ty tại kỳ sớm nhất với thời điểm quyết định sút vốn điều lệ.

 

 

(Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)

2. Trình trường đoản cú thực hiện:

Người thay mặt đại diện theo luật pháp của người tiêu dùng chịu đựng trách nát nhiệm đăng ký đổi vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tất cả chuyển đổi.

· Trường đúng theo ĐK biến hóa vốn điều lệ chủ thể, cố nhiên Thông báo luật pháp tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP phải có những văn bạn dạng tương ứng được nêu trên mục Thành phần làm hồ sơ.

· Trường hòa hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề xuất bản CP chào bán để tăng vốn điều lệ, mặt khác giao Hội đồng quản trị triển khai thủ tục ĐK tăng vốn điều lệ sau thời điểm dứt mỗi dịp rao bán CP, cố nhiên Thông báo vẻ ngoài trên Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, hồ sơ ĐK tăng vốn điều lệ bắt buộc bao gồm những vnạp năng lượng bản khớp ứng được nêu trên mục Thành phần hồ sơ.

· Trường phù hợp giảm vốn điều lệ, công ty lớn đề xuất cam kết đảm bảo tkhô cứng tân oán đủ những số tiền nợ với những nghĩa vụ gia sản không giống sau khoản thời gian bớt vốn, cố nhiên Thông báo buộc phải bao hàm các vnạp năng lượng bạn dạng tương ứng được nêu trên mục Thành phần làm hồ sơ.

 3. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK đổi khác nội dung Giấy chứng nhận đăng ký công ty trực tiếp trên Phòng Đăng ký kết sale chỗ công ty đặt trụ slàm việc thiết yếu hoặc Người đại diện thay mặt theo quy định nộp làm hồ sơ đăng ký công ty qua mạng điện tử theo quá trình trên Cổng đọc tin non sông về ĐK doanh nghiệp. Khi nhận Thông báo chuyển đổi câu chữ ĐK công ty, Phòng Đăng cam kết kinh doanh trao Giấy biên nhấn, bình chọn tính đúng theo lệ của hồ sơ cùng cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký công ty cho bạn.

4. Số lượng hồ nước sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, kể từ thời điểm dấn đủ làm hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần so với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp trên thời điểm nộp hồ nước sơ).+ Miễn lệ chi phí so với làm hồ sơ đăng ký qua mạng năng lượng điện tử(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *