Cấu trúc Have to khá là thịnh hành nó luôn luôn được sử dụng trong những câu giao tiếp, có nghĩa là phải có tác dụng điều gì đó. Have sầu to cùng Must nghĩa nó gần giống nhau cơ mà trong không ít ngôi trường phù hợp have sầu lớn và must lại có biện pháp thực hiện khác biệt. Have sầu to lớn chỉ mang tính chất chất vừa yêu cầu, còn must mang ý nghĩa hóa học phải, bắt buộc làm cho nào đó.

Bạn đang xem: Have to nghĩa là gì


*
*
*
*
*
Phân biệt cấu trúc have lớn cùng must

Ví dụ:

Ihave sầu tobrush my teeth three times a day. (Tôi phải tiến công răng cha lần một ngày)Imusthave a talk with you about this issue. (Tôi đề nghị thủ thỉ cùng với bạn về vụ việc này)

Bạn phải để ý đểdiễn tả nhiệm vụ, điều đề nghị hoặc bài toán rất cần được có tác dụng nào đó về sau hoặc quá khứ, “must” và “need” ko được sử dụng. Chúng được sửa chữa thay thế bằnghave to.

Ví dụ:

Wemust (need to)buy some groceries. (Chúng ta bắt buộc (cần) cài một ít đồ)Wehad tobuy some groceries yesterday. (Hôm qua chúng tôi vẫn cần thiết lập một không nhiều đồ)Wewill have tobuy some groceries. (Chúng ta vẫn đề nghị download một ít đồ)

Dạng lấp định của “have to” và “must” sở hữu nghĩa trọn vẹn không giống nhau.

“Must not”thể hiệnsự cnóng đoán, bắt buộc tuân theo chiếc nào đó.“Don’t have sầu to”thể hiện hầu hết nghĩa vụ ko quan trọng, ko bắt buộc phải làm cho.

Ví dụ:

Youdon’t have tobuy gift when I invite you over for dinner. (quý khách không nhất thiết phải cài rubi Khi tôi mời chúng ta qua bữa tối đâu)

Trong ví dụ bên trên, rượu cồn tự “buy” không có nghĩa cấm đoán thù, bắt buộc nghĩa là bạn có thể download đá quý hoặc ko thiết lập, bạn chỉ việc qua công ty tôi bữa ăn thôi.

Youmustn’tdrink và drive. That’s against the laws. (Cậu ko được uống rượu Lúc lái xe. Thế là vi phi pháp luật)

Với ví dụ bên trên, “drink & drive” uống rượu và lái xe hoàn toàn bị cấm bởi vi phạm pháp luật pháp.

Xem thêm: Quốc Lộ 1A Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Quốc Lộ 1A Tiếng Anh Là Gì

III. những bài tập cấu trúc Have to

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Yesterday I ________ finish my chemistry project.A. mustB. mustn’tC. had toD. have to2. Susie will ________ wait in line lượt thích everyone else.A. mustB. have sầu toC. has toD. need3. All employees ________ on time for work.A. must beB. mustn’tC. have sầu toD. don’t have to4. We ________ forget to lớn take the pork out of the freezer.A. have sầu lớn notB. mustC. mustn’tD. ought to5. If you are under 13 you _____ lớn get your parents’ permission.A. haveB. mustC. mustn’tD. don’t have to

Bài 2: Điền trường đoản cú tương thích vào chỗ trống

Your daughter may ________ try on a few different sizes.The lawyer _____ get here as soon as he can.Do you _____ work next weekend?Bicyclists _____ rethành viên to signal when they turn.Susie, you _____ leave your clothes all over the floor lượt thích this.

Đáp án

Bài 1CBACABài 2have sầu tomusthave tomustmusn’t

Qua nội dung bài viết về Cấu trúc cùng phương pháp dùng Have sầu khổng lồ trong giờ đồng hồ Anh – Ngữ pháp nâng cao, metalhall.net hi vọng chúng ta có thể hiểu về cấu trúc, cách dùng Have khổng lồ với cách biệt lập have sầu lớn với must, để vận dụng vào vào bài tập tương tự như thêm 1 phần kỹ năng và kiến thức cho bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *