Ví dụ:

Khi sở hữu cổ phiếu , ngoài các so sánh rủi ro cùng cổ tức ra , thì một bài toán vô cùng đặc biệt quan trọng là xem xét góc cạnh đơn vị về hạch tân oán lời lỗ , dư nợ , các luồng chi phí mặt , phân phối hận ROI, lương lậu của ban chủ tịch , v.v.

Bạn đang xem: Hạch toán tiếng anh là gì

While purchasing shares , aside of risks & dividends analysis , it is absolutely important to examine company carefully as for its profit loss keep business accounts , balance , cash , distribution, managers & executives ' wages etc.

 

quý khách hàng đã dạy con phần đa điều nguy hiểm: không cần thiết phải hạch toán và tiết kiệm chi phí mang đến mọi máy mình thích.

You 're teaching your kids something dangerous: You don't have sầu khổng lồ keep business accounts & save sầu for the things you want.

 

Tất cả những nguyên ổn tắc đã có hạch toán.

All the principles are create accounting for.

 

Hình như, hãy hạch tân oán ngân quỹ để có dư mang lại phiên bản thân bản thân Lúc khoản thu này đổi thay khoản các khoản thu nhập tiếp tục.

Also, keep business accounts to lớn have some left over for yourself as this becomes passive income.

 

Giữa những vật dụng cơ mà bọn họ dùng để làm hạch tân oán vào máy tính.

Between the devices that we use khổng lồ keep business accounts in computers.

 

Sử dụng biện pháp quý giá tăng thêm thì tách phải hạch tân oán giống nhau , tức là tính giá tốt trị sinh ra sống từng công đoạn trong các bước cung cấp không ngừng mở rộng.

Using value-added as a measure avoids the problem of keep business accounts by tallying the value created at each step of an extended production process.

 

dù cho các nguồn lực hoàn toàn có thể được hạch tân oán.

even though the forces can be create accounting.

 

Và anh vẫn hạch tân oán được rằng một số trong những quỹ từ bỏ thiện

And he's create accounting that some charities

 

khi tôi hạch toán ngân sách hằng mon, tôi thấy sẽ không còn đầy đủ chi phí nhằm trả cho tất cả tiền thập phân lẫn trường học tập.

When I figured the monthly keep business accounts, I noticed that there wouldn’t be enough lớn pay both my tithing và my university.

Xem thêm: " Net Profit Là Gì ? Lợi Nhuận Sau Thuế Có Ý Nghĩa Gì Trong Kinh Doanh?

 

Nhưng anh chỉ sử dụng nó ví như họ hạch toán thù được

But I only use those if the keep business accounts prove sầu necessary.

 

Ông bao gồm hạch toán gì về ngân sách chưa?

Do you have sầu any idea the keep business accounts?

 

Cách thức gặp gỡ vào nhà ở, hạch toán khoảng thời hạn, cách thức liên lạc điện thoại thông minh.

The way you met in his apartment the hours you kept, the special phones you had.

 

Sẽ thế nào trường hợp nhỏng sinh sống bất kỳ chứng trạng nào bạn cũng có thể vừa hạch tân oán,

What if in any situation you could just keep business accounts,

 

Bài học đầu tiên là, luôn luôn luôn hạch tân oán trước đông đảo kĩ năng.

Lesson one, always have sầu a keep business accounts plan.

 

Con số thua thảm lỗ 1,4 tỉ cao hơn đông đảo hạch tân oán thuở đầu của ngân hàng là 459 đô la buộc bank buộc phải thông tin lại đa số công dụng tài thiết yếu quý đầu của chính mình.

That $ 1.4 bilion create accouting was $ 459m bigger than the ngân hàng had initially calculated , forcing JPMorgan lớn restate its first quarter results.

 

Nếu rất có thể, bạn hãy hạch toán gói gọn những đầu tư chi tiêu thắt chặt và cố định của khách hàng phụ thuộc duy nhất nguồn thu cơ mà thôi , cùng để dành thu nhập còn sót lại.

If you are able, consider keep business accounts your set expenses based on only one income , và save what comes in from the other income.

 

Nhưng với tư cách Cố Vấn Tài Chính đông đảo cthị trấn hạch toán ngân sách của triều đình lại đổ lên đầu ta.

But, as Master of Coin, it falls upon me to keep business accounts the cost for the crown.

 

Như tôi đang nói tôi giỏi hạch toán thù lắm.

Like I said, I'm good with keep business accounts.

 

À, kia là do thực hiện hạch toán thù thì cực khó khăn, kia chính là sự việc.

Well, it's damn hard doing the keep business accounts, that's the problem.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *