Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Endorse là gì

*
*
*

endorse
*

endorse /in"dɔ:s/ (indorse) /in"dɔ:s/ nước ngoài hễ từ xác nhận phía sau (séc...); viết ẩn dưới, ghi đằng sau (một văn kiện) xác nhận; đống ý (tiếng nói, ý kiến...); (thông tục) xác nhận quality được quảng cáo (của món sản phẩm...)khổng lồ endorse over chuyển nhượng (ân hận phiếu...)an endorsed licence bằng tài xế bị ghi (vày vi vi phạm lệ); môn bài bác bị ghi
bảo lãnhbối thựendorse a bill: bối thự một phiếu khoánendorse in blank: bối thự chừa trốngendorse in blank: bối thự ko ghi tênchuẩn chỉnh nhậnchuẩn chỉnh yđồng ýchấp nhận, chấp nhậnký kết hậuendorse a bill (to...): cam kết hậu một phiếu khoánendorse in blank (lớn...): ký hậu không ghi tênendorse in blank (to lớn...): ký hậu chừa trốngcam kết hậu (ân hận phiếu bỏ ra phiếu)cam kết hậu (hối phiếu, đưa ra phiếu)phê chuẩn

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Endorse: (1) Ký tên vào tài liệu pháp luật. (2) Ký tên vào tư liệu cho phép ủy quyền vừa lòng pháp. (3) Chấp thuận. (4) Văn uống kiện đính thêm km để hiệu đính/sửa thay đổi tốt bổ sung cập nhật mang đến tư liệu.


*

Xem thêm: Hội Đồng Quản Trị ( Board Of Directors Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*

endorse

Từ điển Collocation

endorse verb

ADV. enthusiastically, firmly, heartily, strongly, warmly, wholeheartedly | entirely, fully | overwhelmingly, unanimously | broadly The government has broadly endorsed a retìm kiếm paper proposing new educational targets for 14-year-olds. | explicitly, implicitly The plan does not explicitly endorse the private ownership of land. | formally, officially | publicly | effectively

VERB + ENDORSE fail lớn, refuse to

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

Transferring asphối ownership by signing the bachồng of the asset"s certificate.

English Synonym và Antonym Dictionary

endorses|endorsed|endorsingsyn.: O.K. accept approve sầu certify confirm pass ratify sign support validate
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *