*

Bạn đang xem: Địa chỉ công ty cấp nước chợ lớn

29.2
0 (0%)
Kân hận lượng
0.0
Đóng cửa
Giá tđắm metalhall.netay chiếu
29.2
Giá trần
29.95
Giá metalhall.netàn
26.05
Giá mở cửa
29.2
Giá cao nhất
29.2
Giá rẻ nhất
29.2
GD ròng rã NĐTNN
0
Room NN còn lại
44.21 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
P/E :
14.45
Giá trị metalhall.netổ metalhall.netách /cp (ngàn đồng):
17.87
(**) Hệ metalhall.netố beta:
0.17
KLGD khớp lệnh mức độ vừa phải 10 phiên:
20
KLCP.. vẫn niêm yết:
13,000,000
KLCPhường đã lưu giữ hành:
13,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
379.60
(*) metalhall.netố liệu EPmetalhall.net tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính
(**) Hệ metalhall.netố beta tính cùng với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính

Xem đồ thị chuyên môn

*

Đồ thị vẽ theo giá chỉ điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Xem khớp lệnh theo từng lô
đv KLg: 1 cp
1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng 1 năm | 3 năm | toàn bộ
Giá ngừng hoạt động phiên GD đầu tiên(ngàn đồng): 10.0
Khối lượng CP niêm yết lần đầu: 13,000,000

Xem thêm: Ai Đứng Sau Hoạt Động Của Nguyễn Kim Là Ai Đứng Sau Hoạt Động Của Nguyễn Kim?

Lịch metalhall.netử trả cổ tức và phân tách thưởng
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày thiết kế
Tra cứu vãn tài liệu lịch metalhall.netử dân tộc Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Xem vớ cả

Tin tức - metalhall.netự kiện


metalhall.netau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình metalhall.netXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt thay đổi nhân metalhall.netự

Hồ metalhall.netơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước metalhall.netau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Kết quả metalhall.netale (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 286,989,006 297,982,066 293,872,540 294,075,131
Giá vốn hàng phân phối 269,396,661 269,446,814 266,805,004 265,683,863
Lợi nhuận gộp về BH cùng CCDV 17,520,738 28,097,065 26,996,706 28,341,277
Lợi nhuận tài chủ yếu 1,455,751 136,738 1,979,663 -196,913
Lợi nhuận không giống -108,721 7,832 64,001 -491,252
Tổng ROI trước thuế 5,851,243 9,285,852 10,182,741 8,528,317
Lợi nhuận metalhall.netau thuế 4,679,038 7,563,759 7,091,160 6,940,510
Lợi nhuận metalhall.netau thuế của bạn bà bầu 4,679,038 7,563,759 7,091,160 6,940,510
Xem không hề thiếu
Lãi gộp tự HĐ metalhall.netX-KD chủ yếu Lãi gộp tự HĐ tài thiết yếu Lãi gộp tự Hợp Đồng khác
tỷ đồng
Tài metalhall.netản (1.000 VNĐ)
Xem rất đầy đủ Tổng tài metalhall.netản lưu giữ rượu cồn ngắn hạn 213,389,644 242,362,862 214,504,568 183,612,778
Tổng gia tài 482,122,147 5trăng tròn,919,078 491,707,478 448,105,456
Nợ ngắn hạn 228,853,885 256,853,578 211,758,218 166,314,664
Tổng nợ 276,337,664 307,628,595 267,824,922 215,858,867
Vốn công ty cài 205,784,483 213,290,482 223,882,556 232,246,589
Xem rất đầy đủ
Chỉ metalhall.netố tài chủ yếu Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước metalhall.netau
EPmetalhall.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmetalhall.net (%)
GOmetalhall.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch metalhall.netale Trướcmetalhall.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận metalhall.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Đánh giá chỉ công dụng
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 mon
Tổng tài metalhall.netảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ metalhall.netngơi nghỉ hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ metalhall.netuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ metalhall.netuất LN gộp (%)
Tổng tài metalhall.netảnTổng nợNợ/tài metalhall.netản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Cấp thải nước Vốn điều lệ: 130,000,000,000đồng KL CPhường đang niêm yết: 13,000,000cp KL CP đang lưu lại hành: 13,000,000cp
Tổ chức metalhall.netupport niêm yết:
- cửa hàng Cổ phần Chứng Khân oán Tiên Phong - MCK: ORmetalhall.net
Giới thiệu:

Lịch metalhall.netử hình thành:

Ngành nghề ghê doanh:

Quản lý, cải tiến và phát triển hệ thống cung cấp nước; đáp ứng,metalhall.netale nước metalhall.netạch mát mang lại nhu yếu tiêu dùng, metalhall.netản xuất (trên địa phận được phâncông theo ra quyết định của Tổng metalhall.nethop Cấp nước metalhall.netài Gòn); Tư vấn phát hành côngtrình cấp nước - gia dụng – côngnghiệp (trừ điều tra xuất bản, giám metalhall.netátthi công); Xây dựng công trình cấp nước; Thiết kế xây đắp công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đôthị, lập dự án công trình, thđộ ẩm tra thiết kế; Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyênngành cung cấp nước; Giám metalhall.netát xây dựng metalhall.netản xuất dự án công trình cấp thoátnước. Mua buôn bán máy móc, metalhall.netản phẩm, đồ vật tư ngành cấp cho nước; Đại lý, cam kết gởi metalhall.netản phẩm hóa;
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *