Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ với thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui tươi contact với chúng tôi

Bạn đang xem: Địa chỉ công ty becamex idc

*

*

*
*
35349

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

Giới thiệu

Tổng cửa hàng Đầu tư cùng Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) được ra đời từ năm 1976, sau hơn 40 năm sản xuất và cải tiến và phát triển tới lúc này Becamex IDC đang trở thành uy tín tất cả uy tín bậc nhất bên trên những lĩnh vực chi tiêu với tạo hạ tầng Khu công nghiệp, Khu người dân, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Trong quy trình xuất hiện cùng cách tân và phát triển, theo yên cầu hoạt động, tổng cửa hàng đã đầu tư chi tiêu và Thành lập và hoạt động những đơn vị member, cửa hàng liên kết. Hiện tổng chủ thể bao gồm 19 cửa hàng thành viên, công ty liên kết vận động chuyên nghiệp hóa ngơi nghỉ những lĩnh vực: logistics, kiến thiết, tmùi hương mại, BDS, hình thức dịch vụ, viễn thông – technology thông báo, cung ứng bê tông, vật liệu phát hành, khai quật tài nguyên, y tế với giáo dục.


Họ cùng tên Chức vụ
Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng Chủ tịch HĐQT
Phạm Ngọc Thuận Tổng Giám đốc
Quảng Văn Viết Cương Phó Tổng Giám đốc
Giang Quốc Dũng Phó Tổng Giám đốc

Xem thêm: Sau Regret Là Gì - #2 Cấu Trúc Regret Cơ Bản Cần Nắm Chắc

*

Từ ngày 25 tháng 0một năm 2018 mang lại ngày 26 mon 09 năm 2018 : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Shop chúng tôi Đầu bốn cùng phát triển Công nghiệp - CTCPTừ 1996 mang đến 1998: Tổng Giám đốc Shop chúng tôi XNK Bình Dương (Becamex)- Từ 1999 cho 2000: Tổng Giám đốc công ty chúng tôi Becamex- Từ 03/2000 đến 2004: Tổng Giám đốc Công ty TNĐT và PT Becamex- Từ 2005 cho 2010: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tứ cùng Phát triển Công nghiệp (Becamex)- Từ 2010- 2017: Chủ tịch HĐTV kiêm Tồng Giám đốc Tổng chúng tôi Đầu bốn và Phát triển Công nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV (Becamex 1DC)- Từ 2018 - tháng 9/2018: Phó quản trị HĐQT Thường trực kiêm Tổng giám đốc Tổng chủ thể Đầu tư với Phát triển Công nghiệp - CTCP- Từ mon 9 2018-nay: Chủ tịch HĐQT Tổng chủ thể Đầu bốn với Phát triển Công nghiệp - CTCP


Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn nhà tải
*

Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán cả nước (Vietnam giới Report JSC)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *