*

Nguyễn Văn Thoan


Full name

NGUYEN VAN THOANAssociate Professor, Doctor in Economics, Business

Place of work

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

Position

Head of Electronic Commerce Department (since 2004 - now)Director of Information và Testing Center (since 2008 - now)Founder member of Vietnam giới Ecommere Association (VECOM)Director, Cooperation Department, VECOM (since 2010 – now)

metalhall.net.edu.vn 

I. SUMMARY OF TRAINING AND TEACHING

Comingfrom a math specialized students at High School for gifted students inmathematics under Hanoi National University of Education I (1991-1994), I graduatedfrom the University of Foreign Trade (1999), achieved the first Master inMarketing at the University of NSW, Sydney, nước Australia (2003), PhD in Economics,Electronic Contracts at Foreign Trade University (2010) và the second Masterin E-Business & Technology Management at University of South Columbia, USA(2011). In 2015, the State Council for Professor Title of Vietnam giới qualified AssociateProfessor and Foreign Trade University appointed Associate Professor inEconomics, Business in November năm ngoái.

Bạn đang xem: Đề tài tiếng anh là gì

Ihave been one of the pioneer teachers in teaching E-Commerce, ManagementInformation Systems & Electronic Marketing with over 15 years teachingexperience in this field. I have sầu been teaching several MBA programs và theadvanced programs, affiliate programs with several universities from the UnitedStates, UK và France. I have sầu guided several graduate students, undergraduatestudents in three areas: Electronic Commerce, Management Information Systems -Application of Information Technology in Management & Business, ElectronicMarketing và Strategic Ecommerce applications, and application Information Systemsin businesses.

Besidesteaching, I have sầu consulted for many businesses as Head of Department ofElectronic Commerce. At the same time, I have been acting as a Deputy Director ofTraining Department, Vietnam Ecommerce Association (2010-present) & have conductedtraining courses in e-commerce, electronic marketing, management informationsystems & e-business strategy for many businesses across the country.

II. TEACHING COURSES

The courses taught in Vietnamese


1.E-Commerce (metalhall.net)2.Management Information System (metalhall.net, FSB, HSB, PGSM)3.Marketing & International Marketing (metalhall.net)4. BSG Online - Business Strategy Game Simulation5.Electronic Marketing (metalhall.net)

The courses taught in English1.Management of Business Systems, Project Management & Operation Management (metalhall.net- Bedfordshire University)


2.Ecommerce (MBA Columbia Southern University)3.Management Information System (MBA Columbia Southern University)4.Marketing Management (MBA Columbia Southern University)5.International Business và Incoterms 2010 (Nice, Thang Long University)6.Business Strategy Game Simulation (Nice, Thang Long University)

Courses for Business


1.Application of Electronic Marketing for Business (VCCI)2.Skills in searching for customers & partners through the Internet (VCCI)3.Management Information System in Enterprises (HSB, CSU, PGSM)4.E-Commerce for Managers (metalhall.net, HSB, VCCI)5.Marketing Management & Practice of Electronic Marketing (VCCI)III. KEY RESEARCH FIELDS

- Electronic Commerce and Electronic Business
- Marketing Management, International Marketing & Electronic Marketing- Management Information System- Incoterms 2010 & International Business
- Simulation software in Business Strategy & International Business- MIS và Application of ICT in managing Universities

IV. KEY TRAININGS AND RESEARCHES

Guide02 PhD Students.

Havingguided 33 MBA students successfullydefended their MBA Thesis.

Completed07 Science Retìm kiếm Project(Managing 01 Project – Ministry level; Managing 03 Projects – University level;Participating 03 projects – Ministry level)

Published18 Science Research Articlesoverseas and domestically (15 articles in professional magazines, 01 article inforeign book, 01 article in National conference proceedings, 01 article inInternational Conference proceedings)

Published09 books (author 01 textbook, co-author01 text book, author 02 monographic/professional books và 05 reference books)

V. TOP FIVE (5) RESEARCH WORKS

1

Development of multiple choice testing systems based on computer network at the Foreign Trade University

2005 – 2006

Science Retìm kiếm Project

University level

 

Project Manager

2

Technology application of electronic signatures: The experience of several countries and the solutions applied in Vietnam

2007-2009

Science Retìm kiếm Project

Ministry of Training & Education level

 

Project Manager

3

Retìm kiếm of simulation software , B2B, B2C models in training programs in Electronic Commerce at Foreign Trade University

2008-2010

Science Research Project

University level

 

Project Manager

4

Ecommerce Foundation – Text book

Hong Duc Publisher

2009, 2012

Text book

Co-Author

5

Practical Guides & Exercise in Ecommerce

Lao dong Publisher

2014

Monographic /Professional book

Author

 

VI. KEY AWARDS


- Certificate of Merit from the Ministry of Trainingvà Education 2012 - Having successfully completed tasks from 2010-2011 to2011-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade in 2012 - has had outstanding achievements in creative sầu labormovement 2007-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade, 2010 - Guide to lớn Student Science Research gaining Prize ofStudent Science Retìm kiếm 2010.- Certificate of Merit for creative sầu works of Rectormetalhall.net 2012.- Continuity of Emulation Fighter 07 years from 2007khổng lồ the present (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014).

PGS, TS Nguyễn Vnạp năng lượng Thoan, xuất thân từ học viên khối hận Phổ thôngchăm Tân oán ngôi trường Đại học tập Sư phạm TP. hà Nội I (1991), xuất sắc nghiệp Đại học Ngoại thương(1999), mang bởi Thạc sĩ thứ nhất chăm ngành Thương mại - Marketing tạingôi trường Đại học tổng phù hợp UNSW, Sydney, Australia (2003), bằng TS Kinh tế vềHợp đồng năng lượng điện tử trên ngôi trường Đại học tập Ngoại thương (2010) với bằng Thạc sĩ lắp thêm haisiêng ngành Quản trị và Công nghệ Kinh doanh năng lượng điện tử của ngôi trường Đại học tập SouthColumbia, Hoa Kỳ (2011).

PSG, TS Nguyễn Văn uống Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nướcxét đạt tiêu chuẩn chỉnh Phó GS và TrườngĐại học Ngoại tmùi hương bổ nhiệm Phó GS ngành kinh tế, sale mon 11năm năm ngoái.

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan là một trong những giảng viên tiên phongtrên toàn nước về giảng dạy Thương thơm mại năng lượng điện tử, Hệ thống tin tức Quản lý vàMarketing năng lượng điện tử với sát 15 năm kinh nghiệm huấn luyện trong những nghành nghề dịch vụ nàycho các doanh nghiệp, các công tác MBA và những Cmùi hương trình tiên tiến,công tác link với nhiều trường ĐH của Hoa Kỳ cùng Pháp. PGS sẽ hướngdẫn những học tập viên cao học tập, sinc viên ĐH về 3 lĩnh vực: Thương mại điệntử, Hệ thống thông báo thống trị - Ứng dụng Công nghệ công bố vào Quản lý vàKinc doanh, Marketing năng lượng điện tử với những chủ đề về Xây dựng Chiến lược ứng dụngThương mại điện tử, Chiến lược áp dụng Marketing năng lượng điện tử với Ứng dụng Hệ thốngcông bố cho những công ty lớn.

Bên cạnh công tác đào tạo và huấn luyện, PGS, TS Nguyễn Văn uống Thoan sẽ tđắm đuối giatư vấn cho nhiều công ty lớn cùng với tứ giải pháp Trưởng Bộ môn Thương thơm mại điện tử.Đồng thời là Phó trưởng Ban bọn tạo nên, Thương Hội thương mại điện tử Việt Nam(2010-nay), PGS sẽ cung cấp huấn luyện và giảng dạy, tuim truyền tmùi hương mại năng lượng điện tử, marketingnăng lượng điện tử, khối hệ thống thông báo cai quản và kế hoạch marketing mang đến các doanhnghiệp trên toàn nước.

PGS, TS Nguyễn Văn uống Thoan đang tmê mệt gia nhiều công trình nghiên cứukỹ thuật được công bố trên những tạp chí Kinch tế Đối nước ngoài, tạp chí Tmùi hương mại vàxuất phiên bản những giáo trình với sách chăm khảo.

Các môn học tập đào tạo bởi tiếng Việt

1. Thương thơm mại năng lượng điện tử2. Quản trị Hệ thống tin tức (metalhall.net,FSB, HSB, PGSM)3. Quản trị Marketing, Marketing quốc tếvới Marketing năng lượng điện tử

Các môn học tập huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh1. Management of Business Systems,Project Management & OPM (metalhall.net - Bedforshire University)2. Ecommerce (MBA: ColumbiaSouthern University)3. Management Information System (MBA: Columbia Southern University)4. Marketing Management (MBA:Columbia Southern University)5. InternationalBusiness & Incoterms 2010 (Nice, TLU) - new6. BusinessStrategy trò chơi Simulation (Nice, TLU) - new

Các khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho Doanh nghiệp1. Ứng dụng Marketing năng lượng điện tử trongKinch doanh (metalhall.net, VCCI, Hanoi CTT)2. Kỹ năng kiếm tìm kiếm người tiêu dùng và đốitác vào XNK qua Internet (metalhall.net. VCCI)3. Quản trị Hệ thống ban bố vào DN(HSB, ĐHTN, PGSM)4. Thương thơm mại điện tử dành cho những nhàquản lý (metalhall.net, HSB VCCI)5. Quản trị Marketing văn minh với thựchành sale năng lượng điện tử (metalhall.net, VCCI) ./.

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

metalhall.net.edu.vn

Từ mon, năm cho tháng, năm

Công Việc, phục vụ, cơ quan

1/2000 – 2/2002

Giảng viên Khoa Kinc tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thương

2/2002 – 7/2003

Được cử tới trường Thạc sỹ tại trường Đại học tập New South Wales, Sydney, Úc

7/2003 – 5/2005

Giảng viên Khoa Kinch tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thương

Từ mon 11/2004 – Trưởng Sở môn Tmùi hương mại điện tử (mang lại nay)

5/2005 – 8/2008

Phó Giám đốc Trung trung ương tin tức cùng Khảo thí

Trưởng bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinc doanh

8/2008 – nay

Giám đốc Trung chổ chính giữa Thông tin với Khảo thí

Trưởng Bộ môn Thương thơm mại năng lượng điện tử, Khoa Quản trị Kinch doanh

Phó trưởng Ban đào tạo và huấn luyện, Hiệp hội Thương thơm mại điện tử Việt Nam

Chức vụ hiện nay: Giám đốc trung trung ương Thông tin cùng Khảo thí, Trưởng Bộmôn Thương mại năng lượng điện tử

Chức vụ tối đa sẽ qua: Giám đốc trung trọng điểm tin tức với Khảo thí, Trưởng Bộmôn TMĐT

Cơ quan công tác làm việc hiện nay: Trung trọng điểm tin tức Khảo thí và Sở môn Thương thơm mại điệntử (Khoa Quản trị khiếp doanh), Trường Đại học tập Ngoại thương; Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo nên

Địa chỉ cơ quan: Số 91, Phố Cvào hùa Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ E-mail: nvthoan
metalhall.net.edu.vn

Thỉnh giảng trên các đại lý giáo dục đại học: Giảng viên mời giảng những công tác MBA tại 04 ngôi trường gồm: Trường Đại học tập ThăngLong, Trường Đại học tập FPT, chương trình thạc sỹ của ngôi trường Columbia SouthernUniversity (Hoa Kỳ), lịch trình thạc sỹ của ngôi trường PGSM (Pháp).

8. Lúc này sẽ công tác trên Trường Đạihọc tập Ngoại thương thơm.

Bêncạnh kia tmê man gia đào tạo và giảng dạy tại 4 ngôi trường đại học gồm Trường Đại học Thăng Long(giảng MBA), Trường Đại học FPT (giảng MBA), Chương thơm trình thạc sỹ của ngôi trường ColumbiaSouthern University (Hoa Kỳ) links cùng với Hội khuyến học nước ta với Chươngtrình thạc sỹ của ngôi trường PGSM (Pháp) liên kết với Đại học Thái Nguyên ổn.

9. Lúc bấy giờ là:

TrưởngBộ môn Thương thơm mại năng lượng điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học tập Ngoạithương thơm.

Kiêmnhiệm Giám đốc Trung trung tâm tin tức cùng Khảo thí.

10. Học vị:

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 2 năm 1999, ngành: Kinhtế, siêng ngành: Kinc tế đối ngoại

Nơi cấpbởi Đại học tập (ngôi trường, nước): trường Đại học tập Ngoại tmùi hương, Việt Nam

- Được cấp bởi Thạc sỹ (thiết bị nhất), ngày23 tháng 10 năm trước đó,

ngành: Tmùi hương mại, siêng ngành: Marketing

Nơi cấp cho bằng ThS (trường, nước): trườngUniversity of New South Wales, Úc

- Được cung cấp bởi Thạc sỹ (vật dụng hai), ngày31 tháng 3 năm 2011,

ngành: Quản trị Kinch doanh, siêng ngành:Công nghệ với Kinc doanh năng lượng điện tử.

Nơi cấp cho bởi ThS (ngôi trường, nước): trườngColumbia Southern University, Hoa Kỳ

- Được cấp cho bởi TS ngày 29 tháng 1hai năm 2010, ngành: Kinc tế, chuyênngành: Kinh tế thế giới cùng dục tình tài chính nước ngoài, đề bài "Ký kết cùng thựchiện tại phù hợp đồng điện tử vào điều kiện Việt Nam hội nhập Kinc tế quốc tế".

Nơi cấp cho bằng TS (trường, nước): Đại họcNgoại thương, Việt Nam

PSG, TS Nguyễn Văn uống Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư cùng Trường Đại học tập Ngoại thương thơm bổ nhiệm Phó GS ngành kinh tế, kinh doanh mon 11 năm năm ngoái.

11. Các hướng nghiên cứu và phân tích chủyếu:

- Thương mại năng lượng điện tử, Kinch doanhnăng lượng điện tử, Marketing năng lượng điện tử

- Hệ thống thông báo làm chủ, Quảntrị gớm doanh

- Kinc tế và Kinch donước anh tế

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý và Kinc doanh

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, khối hệ thống tmùi hương mại năng lượng điện tử vào doanh nghiệp

- Ứng dụng thương mại điện tử trong xuất nhập khẩu và ghê doanh quốc tế

12. Kết quả đào tạo và huấn luyện và nghiên cứu và phân tích khoahọc:

Đanglí giải 02 NCS.

Đãlí giải 33 HVCH đảm bảo thành côngluận văn uống ThS;

Đãngừng 07 đề bài NCKH những cấp(trong các số ấy Chủ nhiệm 01 đề bài NCKHcung cấp Bộ GD&ĐT; Chủ nhiệm 03 đềtài NCKH cấp ngôi trường với tsi mê gia 03đề phân tích khoa học cung cấp Bộ)

Đãcông bố 18 bài xích báo KH vào với nướckhông tính (trong đó bao gồm 15 bài xích báo KH đăngtrong những Tạp chí chăm ngành, 01 bàiphân tích ngơi nghỉ sách quốc tế, 01 bàikỷ yếu hèn Hội thảo Quốc gia, 01 bài kỷyếu đuối Hội thảo quốc tế).

Đãxuất bản 09 sách (trong số đó chủ biên 01 giáo trình, đồng chủ biên 01 giáo trình, chủ biên 02 sách chăm khảo cùng tsay đắm gia biênsoạn 05 sách siêng khảo)

Đanglà công ty nhiệm 01 đề bài NCKH cấptrường (2015).

05 côngtrìnhKH tiêubiểu tốt nhất (Sáchhoặc đề bài NCKH hoặc bài xích báo KH). Với sách: ghi rõ tên sách, thương hiệu những người sáng tác, NXB, năm XB; cùng với công trình xây dựng KH: ghirõ thương hiệu côngtrình, thương hiệu cáctácmang, têntạp chíđăng, tập, trang, năm chào làng.

1

Đề tài NCKH cấp cho trường "Triển khai khối hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Trường Đại học ngoại thương".

2005 – 2006

Đề tài NCKH Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Đề tài NCKH cung cấp Sở GD&ĐT "Công nghệ áp dụng chữ cam kết điện tử: Kinc nghiệm của một số trong những nước với phương án áp dụng ngơi nghỉ Việt Nam".

Xem thêm: Tuệ Nghi: Tôi Ly Hôn Và Không Lấy Bất Cứ Thứ Gì Từ Chồng Tuệ Nghi Là Ai

2007-2009

Đề tài NCKH Cấp Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm đề tài

3

Đề tài NCKH cấp Trường "Nghiên cứu các quy mô ứng dụng mô bỏng B2B, B2C trong lịch trình huấn luyện Thương thơm mại năng lượng điện tử tại ngôi trường Đại học Ngoại Thương".

2008-2010

Đề tài NCKH Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Giáo trình Tmùi hương mại điện tử căn uống bản.

NXB Hồng Đức

2009, 2012

Giáo trình

Đồng công ty biên

5

Sách siêng khảo:

bài tập với Hướng dẫn thực hành thực tế Thương thơm mại điện tử

NXB Lao động – Xã hội

2014

Sách siêng khảo

Chủ biên

 

13. Khen thưởng (những huân chương thơm, huycmùi hương, danh hiệu):

- Bằng khen của Sở GD&ĐT năm 2012 – Đã trả thànhxuất nhan sắc trách nhiệm công tác từ năm học tập 2010-2011 mang đến năm học 2011-2012.

- Giấy khen của Hiệu trưởng ngôi trường Đại học Ngoạithương thơm năm 2012 – Đã có kết quả xuất nhan sắc trong phong trào lao động sáng sủa tạogiai đoạn 2007-2012.

- Giấy khen của Hiệu trưởng ngôi trường Đại học Ngoạithương thơm năm 2010 – Hướng dẫn đề bài Sinc viên Nghiên cứu vớt công nghệ đạt giảikhuyến khích cuộc thi SVNCKH năm 2010.

- Giấy khen Lao cồn sáng chế của Hiệu trưởng trườngĐại học Ngoại tmùi hương thời điểm năm 2012.

- Liên tục là Chiến sỹ thi đua cấp ngôi trường 07 năm từnăm 2007 đến nay (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 cùng 2014).

 B.GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Giảng dạy

Tích rất và sáng tạo trong chuyển động giảng dạy, đón đầu vào đổi mớiphương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ đọc tin vào huấn luyện và đào tạo cùng học tập,vận dụng phương thức giảng dạy hiện đại nlỗi Elearning, thực hành bên trên ứng dụng,vận dụng những ứng dụng mô phỏng trong đào tạo. 

Xây dựng và đào tạo và giảng dạy chuyênngành học mới cùng các môn học new nhỏng thương mại điện tử, kinh doanh điện tử, mô phỏngchiến lược sale và khối hệ thống biết tin làm chủ. Đồng thời, tsi gia tíchcực vào vận động huấn luyện và đào tạo, tulặng truyền cho doanh nghiệp bên trong cùng ngoàingôi trường theo công tác của Hiệp hội tmùi hương mại năng lượng điện tử cả nước.

Luôn tiến hành giỏi trách nhiệm, đào tạo và giảng dạy nhiệttình, unique, tận trọng điểm với người học tập với chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kỹ năng, kinhnghiệm với người cùng cơ quan, huấn luyện và giảng dạy lực lượng thầy giáo tthấp tạo lực lượng giảngviên để huấn luyện và đào tạo chuyên ngành Thương thơm mại năng lượng điện tử. Luôn ý thức duy trì gìnphđộ ẩm hóa học, uy tín, danh dự của Nhà giáo. 

Tôn trọng, đối xử xuất sắc với người học,share các kiến thức và kỹ năng và khả năng và chế tạo đụng lực học tập đúng chuẩn mang lại ngườihọc tập. 

Luôn gương mẫu trong công tác làm việc, hoàn thành giỏi các trách nhiệm đượcgiao sát bên công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, desgin với trở nên tân tiến Trung trọng điểm tin tức –Khảo thí, vận dụng công nghệ ban bố vào thống trị, đào tạo và giảng dạy, đặc biệt làcông tác làm việc thi trắc nghiệm trên máy tính, chính xác, khả quan cùng công bình.Quan hệ giỏi cùng với đồng nghiệp, tạo lòng tin liên minh, kỷ qui định, văn minh vàsẵn sàng chia sẻ cùng giúp đỡ đồng nghiệp vào công việc.

2.Thâm niên đào tạo:

Tổng số 15 năm thâm niên đào tạo và huấn luyện tính từ bỏ năm2000 tới thời điểm này.

3.Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo Ship hàng chuyênmôn: Tiếng Anh

a) Được huấn luyện nghỉ ngơi nước ngoài:

- Hoàn thành chương trình Thạc sỹ (thứnhất) về Thương mại – Marketing, trên trường Đại học tập University of New SouthWales (UNSW), Úc năm 2003 (thời hạn học tập 18 tháng)

- Hoàn thành lịch trình Thạc sỹ (thứhai) về Quản trị Kinh doanh cùng Công nghệ năng lượng điện tử (MBA: Ebusiness &Technology), (học tập online) ngôi trường ĐH Columbia Sothern University (Hoa Kỳ),năm 2011 (Thời gian học 15 tháng) (Được ghi nhận của Cục Khảo thí, Sở Giáodục và Đào chế tạo cấp năm 2011).

b) Giảng dạy dỗ bằng tiếng nước ngoài

-Giảng dạy dỗ bởi nước ngoài ngữ : Tiếng Anh (từ năm 2007 đến nay, các lớp đại học vàsau ĐH trong các chương trình tiên tiến, những công tác link vớinước ngoài).

-Nơi giảng dạy (đại lý huấn luyện và đào tạo, nước):

+Giảng dạy trên trường Đại học Ngoại thương, toàn quốc. Các lớp Đại học bao gồm:Chương thơm trình tiên tiến và phát triển và chương trình link cùng với các ngôi trường Đại họcCalifornia State Fullerton (Hoa Kỳ), trường ĐH Colorado (Hoa Kỳ), ngôi trường ĐHBedforshire (Vương quốc Anh). Các môn học giảng dạy bởi tiếng Anh gồm: Thươngmại năng lượng điện tử (Ecommerce), Hệ thống đọc tin và Quy trình Kinc doanh (BusinessInformation Systems and Processes) cùng Hệ thống công bố làm chủ (InformationSystems Management).

+(Mời giảng) Giảng dạy dỗ bằng giờ đồng hồ Anh các công tác MBA của Trường ColumbiaSouthern University (Hoa Kỳ) trên Hội Khuyến học tập cả nước, thủ đô hà nội, VN. Cácmôn học tập làm việc bậc Thạc sỹ sẽ huấn luyện bởi tiếng Anh gồm: Thương mại điện tử(Ecommerce), Hệ thống công bố thống trị (Management Information System),Marketing và Đạo đức marketing (Business Ethics).

+(Mời giảng) Chương trình thạc sỹ của Trường Đại học Nice (Pháp) trên ngôi trường Đạihọc tập Thăng Long. Các môn học tập sẽ đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh trong lịch trình thạcsỹ gồm: Mô bỏng chiến lược kinh doanh (Business Strategy Game) và Kinch doanhquốc tế và Incoterms 2010.

 

c) Đối tượngkhác: Xây dựng khối hệ thống giảng dạy trựccon đường, các môn học Thương mại năng lượng điện tử, Marketing năng lượng điện tử, Mô phỏng chiến lượckinh doanh bên trên phần mềm để dạy dỗ cùng học trực con đường đến một trong những trường ĐH vàcao đẳng với học viên từ những công ty lớn (bằng giờ đồng hồ Việt và tiếng Anh).

3.2. TiếngAnh tiếp xúc (văn bởi, hội chứng chỉ): IELTS6.5 (since 2000)

4.Biên soạn sách giao hàng huấn luyện và đào tạo đại học cùng sau đại học

Trước khiđảm bảo an toàn TS (2010)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất phiên bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết 1 mình

hoặc công ty biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận thực hiện của CSGDĐH

1.  

Ứng dụng Marketing năng lượng điện tử vào doanh nghiệp

CK

khoa học kỹ thuật, 2009

2

Chủ biên, Chương 2, 5

Tr.31-67

Tr.145-170

Trường đại học Ngoại thương

2.  

Giáo trình Tmùi hương mại năng lượng điện tử (Viện Đại học mở) Kèm theo phyên 12 tiếng bài bác giảng trực tuyến

GT

NXB LĐXH, 2010

1

MM

187 trang A4

Viện ĐH Mở

3.  

Sổ tay thương mại điện tử mang lại đơn vị cai quản lý

CK

NXB TTTT, 2007

7

Cmùi hương 6

Tr.88-121

 

Trường đại học Ngoại thương

4.  

Ứng dụng CNTT-TT và Tmùi hương mại năng lượng điện tử trong doanh nghiệp

CK

NXB TTTT, 2010

7

Cmùi hương 2,3

Tr. 38-52

Tr. 52-72

Trường ĐH Ngoại thương

 

SauKhi đảm bảo an toàn TS (2010 – nay)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất phiên bản cùng năm xuất bản

Số tác giả

Viết 1 mình

hoặc công ty biên, phần biên soạn

Thđộ ẩm định, xác thực thực hiện của CSGDĐH

5.  

Bài tập và chỉ dẫn thực hành thực tế Thương thơm mại năng lượng điện tử

CK

2014,

NXB LĐXH

1

MM

Trường đại học Ngoại thương

6.  

Giáo trình Tmùi hương mại năng lượng điện tử căn uống bản

GT

2009, 2012

NXB LĐXH

12

Đồng chủ biên. Viết 5/6 chương: 1, 2, 3, 4 cùng 6.

Viết 316/505 trang

Trường đại học Ngoại thương

7.  

Hướng dẫn thực hành thực tế chiến lược Kinh donước anh tế trên ứng dụng mô phỏng BSG

CK

2015, NBX LĐXH

1

MM

Trường đại học Ngoại thương

8.  

Hệ thống thuật ngữ giải thích Anh – Việt, Việt – Anh, Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

CK

2012

NXB ĐH KTQD

5

Tmê man gia viết 30/200 trang

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

9.  

Sách Incoterms 2010

TK

2010, NXB TTTT

8

4 chương

Tr.77-115

Trường đại học Ngoại thương

 

5.Chủ nhiệm hoặc tđam mê gia lịch trình, chủ đề NCKH đã nghiệm thu sát hoạch

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số cùng cung cấp quản ngại lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1.  

Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm bên trên mạng máy tính trên Trường Đại học ngoại thương

CN

 

NT2005-01

(cấp Trường)

2005-2006

2006

Tốt

2.  

Công nghệ ứng dụng chữ cam kết điện tử: Kinh nghiệm một vài nước cùng phương án áp dụng tại Việt nam

CN

 

(cấp cho Sở - GDĐT)

2009-2010

2010

Tốt

3.  

Xây dựng hệ thống bài xích giảng điện tử với thực hiện huấn luyện và giảng dạy trực tuyến đường cho một trong những môn học tập phục vụ huấn luyện và giảng dạy tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương

CN

 

NT2008-02

(cấp cho Trường)

2008-2010

2010

Tốt

4.  

Nghiên cứu giúp những mô hình ứng dụng tế bào phỏng B2B, B2C trong công tác huấn luyện và giảng dạy Tmùi hương mại điện tử trên trường Đại học tập Ngoại Thương".

CN

 

EEC 8.1.1

(cấp Trường)

2009-2010

2010

Tốt

5.  

Nghiên cứu Bộ lao lý bán sản phẩm trực đường trong tmùi hương mại năng lượng điện tử cho các công ty Việt Nam

CN

 

NTnăm ngoái.03

(cung cấp Trường)

2015

Đang thực hiện

Đang thực hiện

6.  

Dịch Vụ Thương Mại xác nhận chữ ký năng lượng điện tử: Kinch nghiệm những nước và giải pháp triển khai sinh sống Việt Nam

 

TG

2007-2008

2008

Tốt

7.  

Nâng cao quality đào tạo và giảng dạy cùng học tập trên trường Đại học tập Ngoại thương trải qua bài toán bức tốc vận dụng CNTT với đổi mới phương pháp huấn luyện và đào tạo mang fan học tập có tác dụng trung tâm

 

TG

EEC 8.1.2

2009-2010

2010

Tốt

8.  

Ứng dụng kinh doanh điện tử trong số doanh nghiệp lớn xuất nhập khẩu

 

TG

2007-2009

2008

Tốt

 

Chúý những chữ viết tắt: CK: sáchchuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tsay mê khảo; HD: sách phía dẫn: MM:viết một mình; CB: Chủ biên; phần người tìm việc soạn ghi lại từ bỏ trang... cho trang ... ( ví dụ: 17-56; 145 - 329); CT: chương trình; ĐT: đề tài;công nhân.CT: Chủ nhiệm chương thơm trình; PCN.CT:Phó chủ nhiệm chương trình; TK.CT: Thỏng ký cmùi hương trình; CN: Chủ nhiệm đề tài.

 

7.Kết quả NCKH đã công bố

7.1. Bài báo khoa học đang công bố

Trướckhi bảo đảm an toàn TS (năm 2010)

TT

Tên bài bác báo

Số tác giả

Tên tập san,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1.  

Hợp đồng năng lượng điện tử và chữ ký kết điện tử theo vẻ ngoài của Luật tmùi hương mại giang sơn và nước ngoài Hoa Kỳ

1

Tạp chí Kinch tế đối ngoại số 12

(6/2005)

 

12

 

24-27

2005

2.  

Vận đơn điện tử trong vận tải đường bộ và giao dấn theo hệ thống Bolero.net

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 13

(9/2005)

 

13

 

36-43

2005

3.  

Tkhô hanh toán năng lượng điện tử trong tmùi hương mại quốc tế cùng e-UCPhường 1.0

1

Tạp chí Kinh tế đối nước ngoài số 17

(5/2006)

 

17

 

28-35

2006

4.  

Sử dụng chữ ký số trong thanh toán điện tử cùng một số phép tắc trên Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối nước ngoài số 26

(9/2007)

 

26

37-47

2007

5.  

Một số ttinh ma chấp về cam kết kết và tiến hành hòa hợp đồng điện tử với một số bài học kinh nghiệm ghê nghiệm

1

Tạp chí Kinc tế đối ngoại số 34 (3/2009)

 

34

25-34

2009

6.  

Tìm đọc đa số chính sách về giao phối kết hợp đồng điện tử thế giới theo Công ước của Liên phù hợp quốc về thực hiện Thông điệp tài liệu vào cam kết phối hợp đồng quốc tế

1

Tạp chí Kinh tế đối nước ngoài số 35

(5/2009)

 

35

49-57

2009

7.  

Thủ tục Hải quan năng lượng điện tử: Cửa hàng pháp lý thực trạng và các bước thực hiện trên Việt Nam

1

Tạp chí Kinc tế đối nước ngoài số 40 (2/2010)

 

40

35-43

2010

8.  

The Impact of Culture on Business Relationships

2

The New Asian Dragon – Conpenhagen Business School Press

 

 

135-157

(22 trang)

2010

9.  

Một số sự việc về nội dung đào tạo và giảng dạy Tmùi hương mại điện tử trên các trường Đại học tập, Cao đẳng tại Việt Nam

International Workcửa hàng Proceedings on Ecommerce and Human Resource Development.

2

Kỷ yếu hèn Hội thảo quốc tế

Thương mại năng lượng điện tử với phát triển nguồn lực lượng lao động – Sở công thương nghiệp

(Mã số: SK 01 TĐ 01)

 

 

144-165

(21 trang)

2010

 

Sau Khi bảo đảm an toàn Tiến sĩ (tự 2010 cho nay)

TT

Tên bài bác báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

10.  

Ứng dụng ứng dụng mã mối cung cấp mlàm việc để cải tiến và phát triển mau lẹ câu hỏi cam kết kết và tiến hành hòa hợp đồng năng lượng điện tử tại Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 41

(4/2010)

 

41

28-35

2010

11.  

Phân tích thực trạng phát triển thương thơm mại điện tử tại Hoa Kỳ, EU cùng một vài kim chỉ nan phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

1

Tạp chí tài chính đối ngoại số 46

(3/2011)

 

46

35-44

2011

12.  

Tiền điện tử Bitcoin: Một số vấn đề nghệ thuật, sale với quản lí lý

1

Tạp chí Kinc tế đối ngoại số 68

(9/2014)

 

 

68

58-66

2014

13.  

Tình hình vận dụng tmùi hương mại điện tử bên trên Facebook và mọi vấn đề đưa ra đối với Việt Nam

1

Tạp chí Kinch tế đối nước ngoài số 71

(3/2015)

 

 

71

66-78

2015

14.  

Ứng dụng CNTT trên tập đoàn lớn Bảo Việt và một số trong những chiến thuật nhằm mục tiêu tăng tốc ứng dụng công nghệ lên tiếng trong nghề bảo hiểm tại VN.

2

Tạp chí Kinh tế đối nước ngoài số 61

(1/2014)

 

 

61

73-82

2014

15.  

Tìm phát âm về Công ước của Liên Hợp Quốc về sử dụng bệnh từ năng lượng điện tử vào vừa lòng đồng thế giới và phương án nhằm cả nước tham gia.

2

Tạp chí Kinch tế đối ngoại số 67

(6/2014)

 

 

67

14-22

2014

16.  

Kinc nghiệm cai quản metalhall.netsite thương mại điện tử của một số trong những doanh nghiệp lớn trên quả đât và bài học kinh nghiệm tay nghề cho những doanh nghiệp Việt Nam

2

Tạp chí Khoa học Tmùi hương mại – Số 77+78

(1,2/2015)

 

77-78

136-144

2015

17.  

"A nhận xét of structural equation modeling sample kích cỡ in supply chain management discipline"

 

2

External Economics nhận xét, No. 72 (4/2015). ISBN - 1859-4050

 

72

60-77

2015

18.  

Đào sản xuất Tmùi hương mại điện tử trên một trong những trường Đại học trên đất nước hình chữ S và trường Đại học Ngoại thương: Thực trạng và một số gớm nghiệm

2

Kỷ yếu ớt Hội thảo kỹ thuật Quốc gia "Tổng kết 10 năm đào tạo và huấn luyện chính quy ngành Thương mại năng lượng điện tử cùng phía phát triển", 6/năm ngoái Thành Phố Hà Nội. NXB Thông Tấn, ISBN – 9786049450143

 

 

31-39

2015

19.  

Ứng dụng khối hệ thống ứng dụng Quản trị nguồn lực DN (ERP) tại một số trong những DN đất nước hình chữ S với bài học tay nghề.

3

Tạp chí Kinch tế đối nước ngoài số 57

(6/2013)

 

 

57

57-65

2013

 Các sách đã viết:

- Hướng dẫn thực hành với bài tập trường hợp về Hệ thống công bố quản lí lý

- Ứng dụng cỗ nguyên lý tmùi hương mại điện tử trong những doanh nghiệp

- Thương mại năng lượng điện tử 20 năm chú ý lại và Xu thế cải tiến và phát triển năm 2016 - 2020

- Kinc nghiệm xúc tiến ERP vào công ty lớn và các bên máy

- Kinh nghiệm ứng dụng CNTTTT và tiến hành các phần mềm cai quản trong số ngôi trường đại học

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *