A limited liability company is an independent khung of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty tnhh một thành viên tiếng anh là gì

Limited liability company with 02 forms: Single member limited liability company and limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions to be recognized as a legal entity according lớn Article 74 of the năm ngoái Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one thành viên limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-thành viên limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members.

In case a limited liability company wishes to change its charter capital through the form of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into a limited liability company with two or more members or a joint stock company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into joint-stochồng companies.

Xem thêm: J Paul Getty Là Ai - Bi Kịch “Ám” Gia Tộc Tỉ Phú Mỹ

– The company’s owner is only responsible for the debts & other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one thành viên limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed to lớn contribute to the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình công ty lớn khác tương ứng giờ Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up to 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the thành viên of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject khổng lồ ownership registration & the value of lvà use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property and l& use right khổng lồ the company at the competent agency permission.

Dịch: Trường hòa hợp là gia tài buộc phải đăng ký quyền mua, quý hiếm quyền thực hiện đất thì thành viên công ty trách rưới nhiệm hữu hạn đề nghị tiến hành đưa quyền cài đặt cùng với gia sản, quyền áp dụng đất cho quý doanh nghiệp tại ban ngành gồm thẩm quyền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *