Chầu Lục Cung Nương là một vị Thánh Chầu vào hàng Tứ đọng Phủ Chầu Bà và Thập Nhị Chầu Bà trực thuộc Nhạc Phủ (Miền rừng). Chầu Lục được Điện thoại tư vấn với tương đối nhiều danh hiêu như: Chúa Lục Cung Nương, Lục Cung Tiên Chúa, Lục Cung Công Chúa, Đệ Lục Thánh Mẫu, Chúa Bà Lục Cung, Mế Lục Cung Nương, Chúa Lục…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *