Một trái bom được giấu trong một chậu hoa với tiếng nổ bên ngoài một đồn công an sinh sống Surat Thani, làm cho 1 fan chầu trời.

Bạn đang xem: Chậu hoa tiếng anh là gì


A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station và killed a municipal employee.
Những nơi muỗi có thể sanh sản là (1) vỏ xe truất phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc mọi đồ dùng dụng chứa nước, (5) lon vứt đi, (6) các phuy chứa nước
Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels
Làm sao một tín đồ tỉ mỉ như ông, gồm một quyển sách làm vườn cửa, Mà lại hoàn toàn có thể không chăm sóc gì mang lại chậu hoa bên trên cửa sổ? Thật là mỉa mai.
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?
Vào đầu niên học tập 1997-1998 trên Phi-líp-pin, Bộ Y Tế sẽ khuim các cô giáo không nên được đặt các chậu hoa vào phòng học tập, nhằm mục tiêu tránh các nguy hại truyền lan truyền.
Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.
Ban đầu bà cố xua xua đuổi loại mùi này đi, có niềm tin rằng nó hướng từ bỏ chậu hoa bên ngoài cửa sổ, tuy thế mùi hương lập cập trở cần dạn dĩ rộng cùng bà ấy bước đầu mất cảm giác làm việc chân.
At first she dismissed the smell, believing it lớn be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger and she began khổng lồ chiến bại feeling in her legs.
Ví dụ: nếu report của người sử dụng bao gồm bảy ngày vừa mới rồi cùng từ khóa "chậu hoa" không sở hữu và nhận được lượt hiển thị nào trong veo bảy ngày đó thì "chậu hoa" sẽ không xuất hiện thêm trong báo cáo.
For example, if your report covers the last seven days, và your keyword "flowerpot" received no impressions during those seven days, then "flowerpot" won"t appear on the report.
Matt Froin, nông dân trang trại sữa sống New Canaan, Connecticut, anh ấy thức dậy vào một trong những ngày cùng nhận ra phân của bọn bò còn trân quý hơn sữa, Anh có thể dùng chúng làm chậu hoa từ phân hủy.

Xem thêm:


Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day & realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it khổng lồ make these biodegradable flower pots.
Kiến trúc sư Galeazzo Alesđắm say (1512–1572) đã kiến thiết nhiều công trình xây dựng palazzi lung linh của thị trấn, cũng như trong số những thập kỷ tiếp theo sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianco (1590–1657), nhà kiến thiết các chậu hoa bác bàn của Đại học Genova.
The architect Galeazzo Alesmê man (1512–1572) designed many of the city"s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianco (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.
Quý khách hàng đang mong mỏi hóng một tỉnh thành như vậy này còn có phần lớn chậu hoa cải tiến trên Đại lộ Michigan, địa điểm tín đồ phong lưu mua sắm, cơ mà nếu như khách hàng đi dọc theo hầu như tuyến đường các vỏ hộp hoa đang không giống nhau từ bỏ con đường này sang mặt đường khác: bao gồm sự đa dạng mẫu mã vào thực trang bị.
You would expect a city lượt thích this to lớn have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people siêu thị, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street to lớn street: there"s actual diversity in the plants.
The window frames are lead-lined and the flower boxes grow pink nasturtiums khổng lồ go with the pink door.
To vị so successfully, you need to lớn control the temperature, the light, và the form size of the flowerpot.
Người chúng ta của chị giải thích: “Tôi không tồn tại đầy đủ chậu trồng và lúc biết rằng cây hoa này dễ thương biết bao, thì tôi nghĩ rằng cây cũng trở nên ko có gì Lúc mọc lên trong mẫu thùng lâu đời này đâu.
Her friover explained, “I ran short of pots, & knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *