Ex: My favorite bvà, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring out là gì

Quý Khách đã xem: Bring out là gìBan nhạc yêu mếm của tôi, the Wall, đang xây dựng một album bắt đầu vào ngày thu này.


*

mang lại cái gì, hay là chiếc ko hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ồn ã khiến người không giống chống mặt.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or sichồng prey.Những động vật ăn uống giết thường xuyên làm gục mọi con mồi nhỏ tuổi nhỏ bé cùng yếu hèn ớt.


*

dẫn cho, sở hữu đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn né với đồng minh dụng để giúp đỡ bớt cân.

Xem thêm: Tiểu Sử Uzi Là Ai ? Game Thủ Lol Uzi Lê Thanh Hà


*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main thực đơn again?quý khách hoàn toàn có thể đưa lại thực 1-1 mang đến tôi coi được ko ?

bring out(phr. v.): làm cho xảy ra, dẫn mang lại, tạo ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to produce something; lớn publish somethingEx: My favorite b&, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc ưa chuộng của tớ, the Wall, đã phát hành một album bắt đầu vào ngày thu này.

bring on: đưa về vật gì, thường xuyên là mẫu không hay /phr.v/

Giải thích: to make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc rầm rĩ khiến cho người không giống hoa mắt.

bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer to lớn bring down weak or sick prey.Những động vật nạp năng lượng làm thịt thường xuyên đánh gục hầu hết con mồi nhỏ tuổi nhỏ xíu với yếu ớt.

bring about: dẫn đến, sở hữu đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: khổng lồ make something happen, especially lớn cause changes in a situationEx: Dieting & exercise will bring about weight lossĂn kị với bằng hữu dụng sẽ giúp sút cân nặng.

bring in: tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

bring up(phr. v.): chuyển ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to lớn introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Quý khách hàng rất có thể gửi lại thực đối kháng đến tôi coi được không ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *