English for Kids Learning 4 Language Skills Special Features Road to lớn IELTS

Bạn đang xem: Back and forth nghĩa là gì

*

Usages:from one place lớn another one và then bachồng again. If someone or something moves baông xã và forth between two places, they move sầu from one place lớn the other place again & again.This idiom is used commonly by native sầu speakers. When you speak such idioms that make you sound like a native sầu speaker.For examples:He travels back & forth between Thành Phố New York and California.We tossed the ball baông chồng và forth between us.The tiger paced baông chồng và forth in its cage.Nurses went bachồng and forth among mỏi the wounded, bringing food và medicine.
- tosse: quang len, nem le, tung (toss the ball: tung qua bong, toss up a coin: tung dong tien (choi sap ngua), toss money about: quang tien qua cua so, an tieu hoang phi)
- cage: lồng, chuồng, củi; trại giam phạm nhân binch, bên giam, bên lao; nhốt vào lồng, nhốt vào cũi, giam giữ- wounded (a) bị tmùi hương, bị tổn định thương thơm, bị xúc phạmthe wounded: những người bị thương

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Jabil Việt Nam, Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

*
*

*

*

Được đăng bởiNguyen Vu Ngoc Tungvào lúc08:26:00
*
*

Xem lại những bài cũMarch ( 3 ) February ( 2 ) November ( 2 ) October ( 1 ) August ( 4 ) May ( 1 ) March ( 3 ) February ( 6 ) January ( 1 ) November ( 1 ) October ( 1 ) July ( 1 ) April ( 3 ) March ( 5 ) January ( 3 ) December ( 15 ) November ( 8 ) October ( 1 ) April ( 1 ) March ( 1 ) February ( 5 ) January ( 2 ) December ( 4 ) November ( 2 ) October ( 5 ) September ( 5 ) August ( 15 ) July ( 4 ) June ( 3 ) May ( 9 ) April ( 3 ) March ( 1 ) February ( 1 ) January ( 19 ) December ( 47 ) November ( 72 ) October ( 82 ) September ( 8 ) August ( 4 ) July ( 4 ) June ( 8 ) May ( 1 ) April ( 8 ) March ( 47 ) February ( 59 ) January ( 76 ) November ( 1 ) October ( 11 ) September ( 2 ) August ( 8 ) July ( 5 ) June ( 5 ) May ( 2 ) November ( 2 ) October ( 6 ) September ( 8 ) August ( 21 ) July ( 5 ) May ( 2 ) February ( 3 ) January ( 4 ) September ( 1 ) May ( 1 ) February ( 2 ) January ( 1 ) November ( 4 ) October ( 1 ) September ( 1 ) June ( 2 ) May ( 1 ) April ( 7 ) November ( 1 ) August ( 3 ) November ( 2 ) April ( 1 ) January ( 2 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 22 ) August ( 1 )
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *