16 giới tự chỉ vị trí thịnh hành trong tiếng Anh – Giới từ bỏ trong giờ anh là mọi đội tự rất lôi cuốn mở ra trong những bài thi tiếng anh.Bạn đang xem: Across from là gì

Bài viết hôm nay để giúp đỡ chúng ta gắng lòng cách sử dụng đầy đủ giới từ chỉ địa điểm để giúp chúng ta giải quyết và xử lý tốt nhất có thể đa số bài tập về chủ thể này.

Bạn đang xem: Across from là gì


*

Giới tự chỉ vị trí – ESL.COM

1. In

Dùng nhằm chỉ vị trí 1 đồ dùng ở bên phía trong một vật khác

Ex: watch TV in the living-roomI live in New YorkLook at the picture in the bookShe looks at herself in the mirror.She is in the car.Look at the girl in the pictureThis is the best team in the world

2. On

Dùng để chỉ vị trí một vật dụng nằm bên trên bề mặt một vật khác (tất cả tiếp xúc). Bên cạnh hoặc dọc từ kè sông. Chỉ vị trí phía trái hoặc bắt buộc.

Ex: Look at the picture on the wallCambridge is on the River Cam.The book is on the deskA smile on his faceThe shop is on the leftMy apartment is on the first floorI love sầu traveling on trains /on the bus / on a planeMy favorite program on TV, on the radio

3. At

Dùng để chỉ địa chỉ đúng đắn với cụ thể.

Ex: I met her at the entrance/at the bus stop.She sat at the tableat a concert, at the partyat the movies, at university, at work

4. In front of

Phía trước của đồ vật gi.

Ex: She started talking lớn the man in front of her.The teacher stands in front of the students.A band plays their music in front of an audience.

5. Behind

Phía sau của đồ vật gi. (trái ngược với in front of)

Ex: I hung my coat behind the door.The police stvà behind hyên khổng lồ make sure he can’t escape.The house is behind a mountain.

6. Between

Ở giữa 2 vật nào kia.

Ex: The town lies between Rome và Florence.There are mountains between Chile và Argentina.The number 3 is between the number 4 & 2.

7. Among

Ở giữa những trang bị (nhiều hơn thế nữa 2 cùng khác với between)

Ex: We are among the trees.The goat is among a paông chồng of wolves.

8. Next to lớn, beside, by

Dùng nhằm chỉ địa điểm một vật ở ngay sát bên hoặc giáp đồ khác.

Ex: The girl who is by / next to / beside the house.At a wedding, the bride stands next to/by/beside the groom.She walked beside/by/next to me as we went down the street.

9. Near, cthua to

Ex: This building is near a bus stop.Our house is cđại bại to a university.We couldn’t park the car cthua to the office.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Thông Tin Công Ty Doanh Nghiệp Đối Tác Trên Toàn Quốc

10. Across from, opposite

Dùng nhằm chỉ vị trí của một vật sinh hoạt trước hoặc đối lập một đồ như thế nào kia tuy nhiên trọng tâm bọn chúng thường sẽ có một đồ nào đấy nlỗi một tuyến đường hoặc một cái bàn…

Ex: He is standing across from the bookstore.The chess players sat opposite each other.

11. Above

Chỉ địa chỉ một thiết bị sinh sống phía bên trên một đồ khác với không có sự xúc tiếp giữa chúng (không giống cùng với on)

ex: A bridge is above the lake.Planes normally fly above the clouds.The light is above the cloông chồng.

12. Under

Dùng nhằm nói tới vật gì bị che tủ, che tạ thế vày cái gì với có xúc tiếp cùng với bề mặt của trang bị làm việc bên trên. thường thì, fan ta dùng underneath nhằm cố kỉnh mang đến under tuy vậy nó ít thông dụng rộng.

Ex: The mèo is under the chair.Monsters live under your bed.

13. Below

Dùng để nói tới cái gì rẻ hơn (về vị trí) cùng không có xúc tiếp cùng với mặt phẳng của đồ dùng làm việc trên. Thông thường tín đồ ta sử dụng beneath thế mang lại below tuy nhiên nó không nhiều thông dụng rộng.

Ex: Miners work below the surface of the Earth.The plane is just below the the cloud.

14. Inside

Chỉ vị trí ở phía bên trong một thứ làm sao đó.

Ex: The gift is inside the box.His money is inside the safe.

15. Outside

Chỉ địa điểm của một vật ở bên ngoài thiết bị khác.

Ex: He is outside the house.The police is outside the office.

16. Round, around

Dùng để chỉ địa chỉ bao phủ một trang bị hay địa điểm

vì vậy là chúng ta sẽ cầm cố được một vài giới từ chỉ địa chỉ hay sử dụng phải không. Để hiểu chi tiết rộng về việc khác nhau thân 3 giới trường đoản cú in, on, at bên trên, mời các bạn cliông xã vào chỗ này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *