Hướng dấn giải pháp đọc số đồ vật từ bỏ giờ Anh từ là 1 đến 100, bí quyết biến đổi số đếm sang trọng số máy từ và phương pháp sử dụng số máy từ.

Số thiết bị trường đoản cú giờ Anh từ 1 đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đây là phương pháp viết số đồ vật trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh. Hình như, metalhall.net vẫn lí giải chúng ta phương pháp đưa thể số đếm quý phái số thứ trường đoản cú cùng cách cần sử dụng số thiết bị tự hợp lý nhất.

Bạn đang xem: 40 tiếng anh là gì

*

Số máy từ vào giờ đồng hồ Anh và cách sử dụng

1. Số sản phẩm công nghệ từ bỏ giờ Anh từ một cho 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem Clip giải pháp đọc số thiết bị trường đoản cú trong giờ Anh

2. Sử dụng số sản phẩm công nghệ trường đoản cú Khi nào?

- Số thiết bị tự dùng để nói đến vị trí của một vật như thế nào đó hoặc xác xác định trí của vật đó trong một dãy.

- Danh hiệu của vua, hậu phi quốc tế thường xuyên lúc viết viết thương hiệu và số máy từ thông qua số La Mã, Lúc phát âm thì thêm THE trước số sản phẩm công nghệ tự.

Xem thêm: Vợ Phan Anh Là Ai - Mẹ 3 Con Dương Tuấn Ngọc

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách nhảy số đếm quý phái số trang bị tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận thuộc bằng Y, buộc phải thay đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. khi số phối hợp những hàng, chỉ cần thêm th ngơi nghỉ số ở đầu cuối, nếu như số ở đầu cuối nằm trong danh sách ngoài lệ bên trên thì sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five sầu thous&, one hundred và eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. khi ý muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm tuy thế đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST với số thứ trường đoản cú 1, ND cùng với số trang bị từ bỏ 2, RD với số sản phẩm công nghệ tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách nhảy số đếm lịch sự số sản phẩm công nghệ tự

4. những bài tập về số vật dụng từ trong giờ Anh

Hoàn thành đoạn văn uống sau với ký hiệu viết tắt của số vật dụng trường đoản cú st, nd, rd cùng th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marahẹp, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the marahạn hẹp, Ruby và Mary started training on the 11..... of January. To get lớn London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby and Mary were very happy to lớn run the London maranhỏ nhắn. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a oto and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....& Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby & Mary returned home page on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Quý khách hàng hoàn toàn có thể luyện phân phát âm thông qua số máy từ vào tiếng Anh nhưng Shop chúng tôi ra mắt nghỉ ngơi trên. Kết phù hợp với phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh tiến bộ của metalhall.net để luyện tập hằng ngày tận nơi nhé chúng ta.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *