• Интервю с Elinor

    Кога е създадена групата? Драго Балджиев: Може би този въпрос е най-трудния, на който мога да отговоря. Ако се вземе под внимание стила, който не ...